ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب تن و بدن

تعبیر خواب تن و بدن

تعبیر خواب تن و بدن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست، همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد.

اگر در خواب خود بدن لخت کسی را ببینیند، کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود.

تعبیر خواب تن عریان در خواب

اگر کسی را که در خواب خود را لخت و با تنی عریان می بینید، تن ضعیف نحیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق و روزی می یابید.

دیدن تن زن در خواب مرد می تواند یک خواب شیطانی باشد که در این صورت تعبیری ندارد.

  • اگر شیطانی نباشد، نشان ارتکاب گناه است و خواب شما خبر میدهد که عملی خلاف انجام خواهید داد.

تعبیر دیدن تن عریان محارم در خواب

دیدن تن عریان محارم در خواب گناه بزرگ است، بزرگتر از گناه عادی و نشان دهنده آشفتگی و بی نظمی روان بیننده خواب است.

در این صورت بییننده چنین خوابی، به مدت چند ماه باید احساس و عواطف خود را کنترل کند و از افراط احساسی و عاطفی به شدت پرهیز نماید.

امکان دارد که تن خودتان را در خواب ببینید.

  • این خودتان گویای وضع جسمی و روحی خود شماست.
  • چنانچه بدن خود را لاغر و استخوانی ببینید، وضع حرفه ای و شغلی شما دچار ضعف میشود. تنگی معاش میابید.
  • اگر زیادی بی قواره و چاق بودید، باز هم خوب نیست؛ زیرا بیانگر وسعت و روزی نمی تواند باشد، بلکه نوعی ((انفلاسیون)) است که احتمالا خبر دهنده بیماری و عدم تعادل جسمی و روحی بیینده خواب است.
  • اگر در خواب بدن خود را ورزیده ، متناسب و خوش منظر دیدید، نیکو است؛ چون فقط در این حالت است که از نیکویی و خیر و شعف و سرور خبر میدهد.
  • اگر در خواب خود ببینید شکم شما متورم شده، لقمه حرام خواهید خورد و یا در گذشته خیلی نزدیک خورده اید و خود به این ناروایی آگاه دارید.
  • اگر بیننده عریان هستید و بدن خوش نمایی ندارید و زبانتان متورم و بزرگ شده، با سخنان خویش فساد و گناه و مقلمه مرتکب شده اید و یا قریبا می شوید.
  • اگر دیدید عریان هستید و پاهایتان تورم زشت دارد، به سفری نامطلوب می روید و یا اقدامی میکنید که پسندیده نیست.

تعبیر زرد شدن بدن در خواب

اگر در خواب خود ببینید بدنتان زرد شده، بیمار می شوید.

اگر در خواب ببینید لکه ای روی سینه شما به وجود آمده، مورد اتهام قرار می گیرید.

به طور کلی دیدن تن عریان در خواب اگر شیطانی هم نباشد، چندان خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب