ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

19 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن تنور در خواب خوب است.

 • معبران تنور را خیر و برکت و معاش تامین شده تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب تنور در خانه

چناچه در خواب ببینید در خانه شما تنوری زده شده، حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود، نشان آن است که:

 • نعمت و برکت می یابید.
 • معاش شما وسیع و زیاد می شود.
 • خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد.
 • افراد خانواده از آن بهره مند می گردند.

تعبیر خواب تنور حاوی نان در خانه

اگر تنوری که در خانه شما زده شده، آتش داشته باشد و نان پخته شود خیلی بهتر است و به اندازه تعداد نانی که از تنور بیرون می آید، نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می شود.

 • هر قدر آتش بیشتر و نان زیادتر باشد، پول و مال بیشتر است و خواب شما و خواب شما نوید می دهد که ثروتمند و مالدار خواهید شد.

تعبیر خواب نان و تنور در خواب بیمار

چناچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد، یا پای تنور نشسته و خودش نان می پزد، یا دیگری می پزد و او کمک می کند و نان می گیرد، طبیبی مسیحا دم او را معاینه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

تنور نشان گرمی و اجتماع سالم خانواده و نان در این حالت به خصوص تجسمی است از نعمات و خیرات و برکات برای بیمار و نیز شفا و صحت تلفی می شود.

خواب تنور و تعبیر آن در خواب دختران مجرد

اگر دختری دم بخت در خواب خود ببیند که پای تنور نشسته، نان می پزد و یا دیر می پزد و او نان می گیرد، مردی مالدار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.

 • اگر مرد جوانی این خواب را ببیند، به شغلی پردرآمد دست خواهد یافت و مشغول خواهد شد.

تنور ویران در خواب

دیدن تنور در خواب به هر صورت نیکو است، مگر اینکه ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بوده و حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است.

 • این نشانه ی کسادی و خرابی کار صاحب خانه ای است که تنور در آن دیده شده.
 • برخی از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسرش را از دست می دهد، چون ایشان تنور را در خواب همسر مرد دانسته اند.

داستانی از خواب تنور

می گویند «بهرام سلطان» نامی براقچی دربار«فتحعلی شاه قاجار»بود، یعنی رییس تدارکات و امور مالی اصطبل های سلطنتی محسوب می شد. شاه به عللی مجهول نسبت به وی کینه داشت و بی بهانه می گشت تا او را از میان بردارد. اما «بهرام سلطان» هیچ بهانه ای به او نمی داد.

یک شب در خواب دید تنور خانه اش خاموش است و از خس و خاشاک پر شده، به طوری که موش و سوسک در آن لانه کرده اند. صبح که بیدار شد، به همسرش گفت امروز چراغ زندگی من خاموش می شود و دستورهای لازم را داد و رفت.

تصادفا آن روز سالم بود و همه درباریان به حضور شاه رفتند. «بهرام سلطان» نگون بخت از بس آن روز آشفته حال بود، در صف سلام بالادست یکی از خوانین و ریش سفیدان قاجار ایستاد. همین امر شاه را به خشم آورد و پس از اینکه با تعلیمی خود ضربانی به سر و صورتش زد دستور داد سر از تنش جدا کنند.
ملاحظه می کنید که گذشتگان روی تنور چه محاسباتی داشتند و در رابطه بین تنور و زندگی و خانواده چگونه تاکید می کردند.

تعبیر تنور در خواب وام دار

چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد و یا به ساختن تنور مشغول است، از زیر بار قرض بیرون می آید.

تعبیر دو تنور در خواب بانوان

اگر زنی شوهردار در خواب ببیند که در خانه اش دو تنور هست، گرفتار هوو می شود.

 • یا اگر ببیند شوهرش نشسته و بدون دخالت او نان می پزد، تعبیر همین است.

تعبیر خواب تنور به فرزند صالح

اگر زنی شوهردار ببیند که از تنور آتش بر میدارد، صاحب فرزند می شود که قدمش مبارک است.

 • فرق نمی کند این خواب را زن ببیند یا مرد، تعبیر همین است.

در مجموع دیدن تنور روشن خوب است.

تنور روشن برای مرد زن است. برای زن شوهر است و برای هر دو کانون گرم و روشن خانواده.

 • تنور روشن برای دختر دم بخت شوهر است.
 • برای جوانان شغل و درآمد است
 • برای بیمار شفا و جهت وامدار ادای دین روی هم رفته خوب است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب