ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تندیس

تعبیر خواب تندیس

تعبیر خواب تندیس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران پیشین که به نقش زن در تعابیر خویش در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته اند.

  • اما از نظر کلی در علم خواب شناسی هر عزیز و محبوبی، اهم از جاندار و بی جان، انسان یا حیوان می تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر شود.
  • همه چیزها یا همه اشخاص که دوستشان داریم و در زندگی ما جای خاص خویش دارند، خواسته یا ناخواسته در خوابهای ما تندیس می شوند.
  • پس تندیس تنها زن نیست.

تعبیر شکستن تندیس در خواب

چنانچه در خواب ببینیم که مجسمه یا تندیسی را به نیت خرد کردن و انهدام به زمین می افکنیم و می شکنیم، یا چهره ای را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود، اینجا تعبیر معکوس شرح بالاست.

  • یعنی علم خواب شناسی می گوید تندیس بجای کسی یا چیزی قرار گرفته که از او نفرت داریم از او می ترسیم و یا احساس کینه و دشمنی می کنیم.

تعبیر خریدن تندیس در خواب

«ابن سیرین» می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید و یا مجسمه ای خریدید، زن می گیرید و یا کنیزکی می خرید.

  • اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست، زن را طلاق می دهید و یا او می میرد و یا کنیزک را می فروشید.
  • این شاید در گذشته می توانست درست باشد، اما امروز با زندگی ما نمی خواند.
  • در حقیقت تندیس خواست بالای ماست.
  • چیزی است که زیاد به آن توجه داریم.

حال اگر دیدیم در خواب مجسمه ای را خودمان می شکنیم، مبارزه یا تمایلات شدید نفسانی است.

  • اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکست، چیزی را از دست می دهیم که بیشتر می خواهیم. اگر پول را دوست داریم، زبان مالی است. اگر عاشق هستیم، شکست عاطفی است.

داشتن چندین تندیس تحبر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایلات متعدد است و گویای هوسبازی ما است.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه و یا بی امانتی در کارها.

تندیس در خواب غرور و نخوت و خودبینی و انحراف از طریق راست نیز هست.

  • به خصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم و یا احساس کنیم که آن مجسمه ی ما است.

((این سیرین)) نوشته تندیس در خواب عم و اندوه است، به خصوص اگر سایه ی آن به زمین افتاده باشد و دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب