ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تلکس و تلگرام

تعبیر خواب تلکس و تلگرام

تعبیر خواب تلکس و تلگرام

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تلکس و تلگرام مورد عناب و خطاب قرار گرفتن است.

  • گاه فقط مخاطب واقع می شوید و خبر دوستانه ای می شنوید.
  • گاه مورد عناب قرار می گیرید و شما را شماتت و سرزنش می کنند.
  • در صورت نخست خبر آشنایی و دوستی شنیدن است که در خوابهای ما به صورت تلکس یا تلگرام تجسم می یابد.

اتفاق می افتد که طی روز یا ساعت قبل از خواب به دوست سفر رفته ای فکر کرده باشید و یا به کسی که مدتهاست از او خبر ندارید. در آن صورت مشاهده تلکس و تلگرام هیچ تعبیری ندارد. درغیر این صورت خبر دلخوش کننده ای دریافت می دارید.

تعبیر تلگراف در خواب

اگر در خواب خود ببینید تلگرافی به شما رسیده، از جانب کسی که به هر حال بر شما ریاست دارد، مخاطب قرار می گیرید و یا احضار می شوید و احیانا کاری به شما محول میگردد که انتظارش را ندارید، یا فکر نمی کردید شما مورد انتخاب قرار بگیرید.

  • اگر مسافری دارید که مدتهاست از او بی خبر مانده اید، اگر گمشده ای دارید که نمی دانید کجا رفته و در آن شرایط چه می کند و در خواب خود ببنید تلگرافی به نام شما زده اند، خوابتان می گوید از مسافر نامه ای دریافت می کنید و یا گمشده را باز می یابید.
  • در صورتی که نه گمشده ای دارید و نه مسافر، بی تردید خبری به شما می رسد. خوبی و بدی خبر بستگی به این دارد که هنگام دریافت تلگراف چه واکنشی نشان بدهید و یا آورنده تلگراف چه کسی باشد.

تعبیر تلگراف در خواب دختران جوان

وصل تلگراف در خواب برای دختران جوان خوب است، زیرا خبر از انتخاب شدن می دهد.

  • کسی که این خواب را ببیند، برگزیده می شود و مورد انتخاب قرار می گیرد و به خانه شوهر می رود.

تعبیر تلگراف در خواب مردان جوان

اگر مرد جوان و مجردی در خواب ببیند که تلگرافی به نامش رسیده، میتواند به یک پیوند عاطفی و عشقی امیدوار باشد و یا چشم به راه شغلی خوب و مناسب باقی بماند.

  • وصل تلگراف برای جوانان خوب است، چون به هر حال موقعیت آنها را دگرگون و متحول می کند.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب