ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پانزده + 19 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تلفن

تعبیر خواب تلفن

تعبیر خواب تلفن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تلفن در خواب دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید.

برای آنها که شغل و حرفه شان استفاده از تلفن را ایجاب میکند، خواب عادی است.

  • مانند دختران تلفنچی و یا سکرترها که روزانه دهها بار گوشی تلفن را به دست می گیرند و حرف می زنند.

تعبیر خواب داشتن تلفن

اگر در خواب خود ببینید که تلفن دارید و آن تلفن متعلق به شما است، به دیدار دوستی عزیز نایل میشوید و یا کسی را می بینید که از دیدار او سود می برید و یا بسیار خوشحال می گردید.

تعبیر خواب شنیدن صدای آشنا با تلفن

اگر در خواب به وسیله تلفن صدای آشنایی را شنوید، خبری خشنود کننده به شما می دهند.

  • اگر صدایی بشنوید که صاحبش را نشناسید، خبری به شما می رسد که ممکن است هیچ خوشحال کننده نباشد.

تعبیر خواب دعوت با تلفن

اگر به وسیله تلفن شما را دعوت کردند، فرا خواندند ، یا امر کردند و گفتند بیا اما نه محل دعوت را گفتند و نه دعوت کننده  را شناختید، خوب نیست و خواب خوبی ندیده اید.

  • معبران هر نوع دعوت مبهم و دعوت کننده مجهول را در خواب نیکو نشناخته اند.
  • در این مورد خواب شناسان غربی که تلفن پدیده ای نخست برای ایشان بود، تاکید دارند.

تعبیر خواب شکستن تلفن

اگر در خواب خود دیدید که گوشی تلفن از دستتان افتاده و شکست، دوستی را از دست می دهید.

  • اصولا تلفن شکسته در خواب شکست عاطفی و احساسی است.
  • این برای جوانان که هنوز ازدواج نکرده اند، به شکست عشقی نزدیک است.

تعبیر خواب زنگ زدن تلفن

اگر تلفن شما در خواب زنگ زد و گوشی را برداشتید و صدایی به گوشتان نرسید، بین شما و دوستی نزدیک مفارقت می افتد و بی تردید او از شما آزردگی دارد که نمی گوید.

  • از تلفن صدای غیر مانوس و غیر معمول شنیدن نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب تلفن دور از دسترس

اگر در خواب خود دیدید تلفن جایی قرار دادرد که دست شما به آن نمی رسد و شما می خواهید تلفن کنید، در روزهای آینده به کمک و همراهی دیگران محتاج می شوید و ناگزیر میگردید دست طلب دراز کنید که معلوم نیست کسی بتواند به شما کمک برساند.

  • همین تعبیر هست اگر بخواهید وارد کابین تلفن شوید و تلفن بکنید؛ اما کابین در نداشته باشد یا در کابین تلفن بسته باشد و شما هر چه بگردید، نتوانید در آن را بگشایید.
  • این گویای نهایت سرگردانی و پریشانی بیننده خواب است.

روی هم رفته تلفن در خواب گویای رابطه احساسی و عاطفی است.

  • برای جوانان جز عشق هیچ تصویر دیگری را بدست نمی دهد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب