ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تغار

تعبیر خواب تغار

تعبیر خواب تغار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تغار ظرفی است گلی مانند زیر گلدانی هایی که این روزها مرسوم و متداول است؛ اما تغار بدنه ای کلفت و لبه ای بلند تر از زیر گلدانی دارد. در گذشته از تغار برای ساییدن کشک ،خیس کردن سماق و تهیۀ اُماج استفاده می کردند، لیکن امروزاز مشابه آن که لبه ای کوتاه دارد، برای قرار گرفتن زیر گلدان هایی که داخل آپار تمان و اطاق نگهداری می کنند، سود می برند و مصرف خانگی دیگری ندارند.
 
این توضیح را در جهت کمک به خوانندگان نوشتم،زیرا ممکن است چنین شیئی را در خواب ببینید و نامش را ندانید و در نتیجه نتوانید در خوابنامه به دنبال تعبیرش بروید. حالا که دانستید تغار چیست، به تعبیر آن توجه کنید.
نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیز گار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگی می کند و با تدبیر امور خانه و خانواده را به نظام در می آورد.

تعبیر تغار به زن در خانه

معبران پیشین معتقدند که در هر صورت تغار، زن است و زن، خانه می باشد و چنان زنی است که وجودش در خانه و میان افراد خانواده مغتنم بوده و فقدانش مصیبت می باشد. تغار در خواب معرف آن دسته از زنان است که یک تنه چندین خانواده را اداره می کنند. عروس ها ،داماد ها، فرزندان و فرزند زادگان عموماً با اینکه در خانه های دیگر زندگی می کنند، از او دستور می گیرند و با رأی و نظر او می خرند، می خورند و یا می دوزند و می پوشند.

تعبیر تغار کثیف در خانه

حال که دانستیم تغار گویا و تجسم چگونه زنی است،چنانچه در خواب ببینیم تغاری داریم که کثیف و آلوده است و از خس و خاشاک لبریز شده و بوی نامطبوع دارد، خواب ما می گوید آن زن مدیر و حلیم بیمار می شود و بیماری او عمیق و بزرگ است.
تغاری که لبۀ آن شکسته باشد،نیز همین تعبیر را دارد… مضافاً آنکه خوابتان می گوید خطری در کمین است.

تعبیر گم شدن تغار 

اگر در خواب ببینیم که تغاری داشتیم که آن را دزد برده و یا گم شده است، نشان آن است که روابط عاطفی او با شوهرش به هم می خورد و به احتمال زیاد بین زن و شوهر اختلاف می افتد و جدایی حاصل می شود.

تعبیر تغار شکسته در خانه

تغار لب شکسته و یا تغاری که لبۀ آن بریدگی داشته باشد، زن رنجور و بیمار است.

تعبیر تغار به مادر و مادر شوهر

برای دختران و پسران جوان، تغار مادر است و او مادری است کاردان و مدیر. برای زن هایی که تازه به خانه شوهر رفته اند،تغار مادر شوهر است.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب