ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تشت

تعبیر خواب تشت

تعبیر خواب تشت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

اگر زن در خواب تشت ببیند، طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی و می تواند تعبیر داشته باشد.

  • دیدن تشت در خواب مرد توقع و طمع است و به قولی دندان گردی؛
  • اما برای زن کمک و یاوری است و گوینده کارهایی که طی روز در خانه انجام می دهد.

تعبیر تشت خلی برای زن و مرد

لذا اگر زنی در خواب ببیند که تشتی کهنه دارد، خواب او می گوید که تنها می ماند و از کارهای روزانه خسته می شود به طوری که احتیاج به استراحت دارد.

اگر مردی در خواب ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است، به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن تحریص می شود. برای مرد تشت توقع و انتظار بی مورد و بی جاست، به خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب احساس کند که تشت به خودش تعلق دارد.

تعبیر خواب افتادن تشت

افتادن تشت از دست و صدا کردن آن در خواب خوب نیست و رسوایی و بدنامی تعبیر می شود. در اصطلاح نیز داریم که می گویند: «تشیت رسوایی او از بالای بام افتاد» و خواب، ریشه در همین اصطلاح محاوره ای دارد. چنانچه مرد یا زنی در خواب خود ببیند تشتی دارد و آن از دستش افتاد و صدا کرد، کاری می کند که بدنامی و رسوایی به بار می آورد. میزان رسوایی به ارتفاع سقوط تشت و صدای آن بستگی دارد.

تعبیر دور شدن تشت از دسترس

اگر کسی در خواب ببیند که تشت او غل خورد و از دسترسش دور شد، برای انجام کاری به دشواری می افتد.

  • برای مرد فرصت سود جویی از بین می رود.

تعبیر خواب تشت سوراخ

اگر زنی در خواب ببیند که تشتی دارد و آن تشت سوراخ است، در خانواده اش مشکلی بوجود می آید.
چنانچه یک مرد این خواب را ببیند از کاری که می کند نتیجه نمی گیرد و خستگی به تنش می ماند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب