ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تریبون

تعبیر خواب تریبون

تعبیر خواب تریبون

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی، بخصوص اگر بینندۀ خواب اهل نطق و خطابه نباشد و در این زمینه سابقه نداشته باشد.

تعبیر خواب حرف زدن پشت تریبون

چنانچه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می زنید ،گرفتار غرور و بسیار خواهی می شوید.
 
اگر در خواب خود ببینید دیگری پشت تریبون ایستاده و سخن می گوید، در حالی که شما تنها شنونده اش هستید، با انسانی تصدیع دهنده و مزاحم و گزافه گو روبرو خواهید شد.
 
اگر در خواب خود ببینید که کسی در پشت تریبون ایستاده و حرف میزند و شنوندگانی دارد که شما نیز در میان آنها هستید، با کسی آشنا میشوید که موضوعی تازه – ولی مبالغه آمیز-مطرح می کند. موضوعی که به شما ارتباط ندارد و برای شما هم مزاحمتی ایجاد نمی شود.

تعبیر خواب تریبون خالی

اگر تریبونی در خواب دیدید که خالی بود و شما می توانستید و یا می خواستید پشت آن بروید، زمینه ای پیش می آید که خودتان را بنمایانید؛ اما نه آنطور که واقعاً هستید، بلکه آنگونه که می خواهید… یعنی به تظاهر و ریا! 

تعبیر خواب دور شدن از تریبون

اگر در خواب دیدید که از تریبون پایین می آیید و دور می شوید، از کاری ریا کارانه پشیمان می شوید و راه خود را تغییر میدهید. اما همۀ اینها که گفته شد، درست است؛ به شرطی اصلاً اهل نطق و خطابه نباشید.

تعبیر نداشتن خواب تریبون

چنانچه معمولاً پشت تریبون می روید و حرف می زنید، اگر معلم و استاد دانشگاه و دبیر دبیرستان هستید و در آمفی تئاتر سخن می رانید و شنوندگانی دارید، خواب تان عادی و طبیعی است و تعبیر ندارد.
 
پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و نشان آن است که در واقع خودتان را ضعیف مشناسید و می کوشید با دیگران برابری کنید و یا امتیازی بدست آورید.

حرف زدن پشت تریبون و شنوندگان

  • اگر در خواب ببینید که پشت تریبون هستید و حرف می زنید، اما شنونده ای ندارید، نشان آن است که به خود متکی نیستید.
  • اگر در خواب بینید که حرف می زنید و سالن شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما نیز پشت تریبون قرار گرفته اید، نشان آن است که مردم دربارۀ شما حرف می زنند و عیبجویی می کنند؛ بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب