ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تریاک یک ماده مخدر است و تخدیر موجب سستی و رخوت جسم می شود و شاید مخل عقل نیز باشد،
لذا معبران هر نوع مخدری را نماینده تعطیل و تعلیق امور تعبیر کرده اند و از آن جمله است تریاک که شناخته ترین مخدر است. (تعبیر خواب تریاک)
تریاک مادر چندین نوع سم تخدیر کننده دیگر است
که همه در نوع خویش مرگبار تشخیص داده شده اند،مثل مورفین، هرویین، دیونین، کودیین و… . 
همه اینها در رؤیا های ما یک تعبیر و یک مفهوم را القا می کنند.

تعبیر کشیدن تریاک در خواب

پس اگر در خواب ببینیم تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم، نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به توقف و تعطیل می کشد.(تعبیر خواب تریاک)
 
«ابن سیرین» نوشته اگر تریاک را به عنوان دارو مصرف کنند، مثلا در خواب خود ببیند که از تریاک برای تسکین گوش درد استفاده می کنید،
خوابتان می گوید از رنج و غم فارغ می شوید و چنانچه مصرف تریاک به نیت تشفی نباشد، گویای نقصان و ضرر و زیان است.
 
در گذشته که کشیدن تریاک به نیت گرفتن نشئه مرسوم نبود و معبران در این باره چیزی ننوشته اند که برای ما بماند.
همین طور خواب شناسان و معبران اروپایی و غربی درباره تریاک
و مصرف آن نه به شکل دارو و نه به صورت تفنن مطلبی از خود باقی نگذاشته اند و در خواب نامه ها نامی از تریاک دیده نمی شود.

تریاک از زمان های قدیم

از قرن ها قبل قبل از میلاد مسیح تریاک را می شناخته اند و به عنوان گرفتن نشئه یا برای دارو می خوردند.
سلطان «مسعود غزنوی» یک شکست بزرگ جنگی متحمل شد،
به خاطر اینکه از نشئه تریاک روی فیل به خواب رفته بود و به موقع نتوانست فرمان حمله یا دفاع صادر کند.
لسان الغیب «حافظ شیراز» نیز آورده تریاک را در شراب می افکندند و می خوردند و چنان می شدند که حریفان را نه سر می ماند
و نه دستار این شناخت که در بیداری از تریاک داریم،
در خواب ما نمی تواند بی اثر باشد و طبعاً شکل می گیرد
و همه جا نشانی ارز سستی و تنبلی و بی خردی به دست می دهد.(تعبیر خواب تریاک)

تعبیر داشتن تریاک در خواب

چنانچه در خواب ببنیم تریاک داریم،اما نه می خوریم ونه میکشیم، از خطر رهایی می یابیم. اما در چند دهه اخیر حتی داشتن تریاک هم جرم و گناه شناخته می شود و حکم تعزیز و تسجین برای دارنده اش صادر می گردد. در این صورت تعبیر بالا را می توان اینطور اصلاح کرد که بهترین حالت آن است که تریاک را در خواب دور بریزیم و نزد خویش باقی نگذاریم. 

دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاتر است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

اگر در خواب ببینید بذر تریاک می کارید، عملی مخا طره آمیز انجام می دهید که رواج و چرخش مطلوب زندگی شمارا دچار رکود و کساد می کند و مشکلی را بناین می نهید که رفع و دفع آن آسان میسر نمی شود.

تعبیر خواب تریاک در خواب بیماران

اما چون تریاک پادزهر خوبی است و در بدن انسان نوعی «آنتی کور» بسیار قوی ایجاد می کند،
در رؤیای بیماران دارای تعبیر متفاوتی می شود که با رؤیای افراد سالم فرق دارد.
چنانچه بیماری که از بیماری خود رنج می برد،در خواب خود ببیند تریاک می کشد
یا  می خورد، از بیماری شفا می یابد. (تعبیر خواب تریاک)
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب