ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تره

تعبیر خواب تره

تعبیر خواب تره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

تره یا  “گندنا” از سبزی های خوردنی است، اما از انواع خوب آن نیست؛ زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و هتاکی و پرخاش جویی و بالاخره لئامت طبع تعبیر می شود. 
 
تره عطر و بوی خوبی ندارد، به خصوص اگر تنها و بدون همراهی با نان یا غذایی دیگر خورده شود، دهان تا چند ساعت بعد بوی ناخوش می گیرد و همین معنی است که تره را در خواب بد معرفی می کند.

تعبیر خواب خریدن تره

اگر دیدید گندنا (تره) از دکان می خرید، یا از مزرعه می چینید و یا اینکه مقداری گندنا (تره) ریخته و شما دسته می کنید و می بندید، حتی اگر در خواب دیدید که تره پاک می کنید، خوابتان می گوید تدارک یک کار زشت و یا یک فتنه را میبینید و عملی انجام می دهید که برای خودتان تلخ کامی می آورد و برای دیگران نفرت و اشمئزاز به دنبال دارد.

تعبیر خواب چیدن تره

اگر در خواب دیدید که دیگری سرگرم چیدن گندناست و یا  مشاهده کردید که مزرعه ای از تره هست که به شخص معینی تعلق دارد، آن شخص شر و فتنه ایجاد می کند و شما را نیز آلوده می نماید. اگر آن شخص که تره داشت ناشناس بود، فتنه ای انگیخته می شود که عاملش را نمی شناسید.

تعبیر خواب خوردن تره

اگر دیدید تره می خورید، در آینده ای نزدیک کمتر از ده روز سخنانی بر زبان می اورید و حرفهایی می زنید که نه فقط دیگران را آزرده می کند،بلکه موجب بروز فتنه خواهد شد.

تعبیر خواب دور انداختن تره

اگر در خواب مقداری تره از مزرعه کندید و یا از دکان خریدید، اما مصرف نکرده دور ریختید، از بدی احتراز می کنید و مانع بروز شر و فساد می شوید که البته خوب است. 

تعبیر خواب کاشتن تخم تره

کاشتن تخم تره توطئه است و آن توطئه ای است که زمینه آن تا هفت سال ادامه خواهد یافت، زیرا تره از انواع گیاهانی است که هفت چین محصول می دهد و این معنی را هفت سال دانسته و تعبیر کرده اند.
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب