ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب ترن (قطار)

تعبیر خواب ترن (قطار)

تعبیر خواب ترن (قطار)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

ترن، زندگی و کوپه، خانواده است .                                                       
 
معبران اسلامی در این باره چیزی ننوشته اند ؛حق هم دارند چون ترن یک پدیده مدرن است و در گذشته چنین چیزی نبوده تا در باره اش تعبیر بنویسند.
 
اما معبران غربی و غیر اسلامی و ایرانی ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعریفی درست به نظر می رسد.

سوار شدن بر ترن در زندگی روزمره

وقتی سوار ترن می شویم، البته می دانیم که به کجا می خواهیم برویم. ولی اگر ترن مسیر خود را تغییر دهد، از شهر و دیار دیگری سر در می آوریم که با مقصد ما فاصله ای بعید دارد. در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می کوشیم تا به سعادت برسیم، ولی زندگی ما را به جایی می برد که نمی خواهیم. گاهی این تغییر مسیر ارادی است و گاه غیر ارادی . آنچه که غیر ارادی است ،در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر می شود و به ما هشدار و بینایی می دهد.

تعبیر مشاهده ترن در خواب

اگر در خواب دیدید که ایستاده اید و ترن از راه می رسد ، یا می بینید که قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک ترن را می بینید، خواب شما می گوید مسافرتی برای شما پیش می آید 
  • مشاهدۀ ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید، صرفاً یک مسافرت است که بینندۀ خواب به آن اقدام می کند .
  • زمان سفرتان به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است.
  • طول سفر به اندازۀ ترن و کوپه های آن.

تعبیر خواب صدای سوت ترن 

صدای سوت ترن خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می رسد. اگر در خواب صدای صوت قطار شنیدید، اما خود ترن را ندیدید، از دور دستها خبری به شما میرسد.

تعبیر سوار بر ترن به تحول در زندگی

چنانچه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجرۀ آن به بیرون نگاه می کنید  و منظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرد، تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید. وضع از آنچه که هست، بهتر نخواهد شد، اما بی تردید تحولی اتفاق می افتد.
 

تعبیر خواب قطار وقتی سوار آن باشید، زندگی است و کوپه خانواده .

  • کسانی که در ترن با شما هستند همان کسانی می باشند که با شما اشتراک خانواده خواهد داشت.
  • اگر درون یک کوپه بودید، آنها که هستند خانواۀ شما را تشکیل می دهند.
  • اگر ترن شلوغ بود، عدۀ زیادی هستد که با شما اشتراک سر نوشت دارند. در راه زندگی همراهتان می کنند.
  • آن که پیاده می شود ، کسی است که به سفر بی بازگشت می رود.

داستانی زیبا در مورد تعبیر خواب ترن 

روزی یک خانم ارمنی نزد « خانم اتیانوس » آمد و گفت :” در خواب دیدم با پدرم که مدتی است بیمار و بستری است، سوار ترن هستیم و به مسافرت می رویم . ناگهان قطار راه افتاد و من دیدم پدرم که در کوپه کنار من بود، در ایستگاه پیاده شده و ضمن اینکه روبه روی سکوی ایستگاه به آرامی در راه قدم زدن است، به من نگاه می کند و برایم دست تکان می دهد.

خانم « اتیانوس » به او جواب داد :” انشاءالله خیر است . پدرت به محبت احتیاج دارد. این روز ها لحظه ای از او غافل نباش و در کنارش بمان”.

زنی ارمنی که رفت ، به من گفت :” پدر این زن تا سه روز دیگر می میرد.” همین طور هم شد. یکشنبۀ بعد که به آنجا رفت ، دیدم آن زن سیاه پوشیده است.

  • در این صورت پیاده شدن از قطار پیاده شدن از کاروان زندگی است.

اگر در خواب دیدید که در کوپه تنهایید و افراد دیگری در کوپه نزیدیک شما ازدحام کرده اند، مطمئن باشید بین شما و افراد خانواده تان مسئله ای است که یا شما از آنها آزرده گی شدید دارید و یا آنها از شما آزرده خاطر خواهند شد. چیزی هست که بین شما فاصله ایجاد می کند . 

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب