ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ترنج

تعبیر خواب ترنج

تعبیر خواب ترنج

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب ، انار، انجیر که تصریح شده از میوه های خاص بهشت خداوندی می باشند.
 
ترنج را نیز معبران میوه بهشتی دانسته اند، لذا دیدنش در خواب بسیار نیکو است و جای بحث ندارد.
 
از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که فرمودند :” ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است.”
 
برخی از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زیاد و متعدد در خواب دیده شود، مال و ثروت است و اگر به عدد اندک باشد، فرزند است.

دیدن ترنج سبز در خواب بهتر از این است که ترنج زرد ببینید.

این اصل عقیدۀ معبران پیشین که نوشته شد، اما به نظرمن (منوچهر مطیعی تهرانی) ترنج درخواب غنیمت است. توجه کنید که غنیمت به معنی مال مأخوذ از دشمن نیست. به این معنی نیست که فکر کنیم دشمنی را منهزم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنیمت نهاده ایم. غنیمت به معنی آنکه مالی به تملک و تصرف انسان در آید، در حالیکه انتظارش را نداشته و چشم به راهی نبوده ایم. پس ترنج در رؤیا های ما با این مفهوم تظاهر می کند.

خوردن ترنج در قدیم

پیشینیان ترنج را قبل از اینکه بخورند، ساعتی در دست میگرفتند و با آن بازی می کردند و دست به دست می دادند؛ زیرا عطر و بویی خوش دارد و به منظر نیز خوش می آید. به علاوه در میان انگشتان به راحتی گرفته می شود. چنین میوۀ پاکیزه ای در  خواب ما فقط میتواند همین تعبیر را داشته باشد، یعنی غنیمت که به مقدار اهمیت نمی دهیم؛ بلکه تصاحبش ما را راضی و خشنود می کند.
  • برای مردان، زن خوب وصالح و عفیف و عاقل غنیمتی بسیار ارزنده است.
  • همچنین برای زن، شوهر خوب غنیمت محسوب میشود.
  • برای پدران و مادران، فرزند صالح.

تعبیر خواب ترنج در دست

حال چنانچه در خواب خود دیدید ترنجی در دست دارید، با توجه به وضع خودتان میتوانید قیاس کنید که همسر است، یا فرزند که به تقریب فرزند است.
اگر در خواب دیدید مقداری ترنج دارید، مالی پاک به دست شما میرسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست و از راه فریب مردم و کلاهبرداری به دست نیامده است.

تعبیر خوردن ترنج در خواب

چنانچه دیدید مقداری ترنج دارید که یکی را بر گرفته می خورید،از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره مند می شوید که سهم شماست. به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکوست.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب