ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ترنجبین (ترنگبین)

تعبیر خواب ترنجبین (ترنگبین)

تعبیر خواب ترنجبین (ترنگبین)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم. ترنگبین چون جنبه دارویی دارد، اگر در خواب دیده شود،حتماً با بیماری همراه است و یا زمینه ای از بیماری در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بیمار باید کودک با شد؛ زیرا ترنگبین از داروهای خاص کودکان و شیر خواران است. 

تعبیر ترنجبین به مال بی منت

معبران نوشته اند ترنگبین مال بی منت است. یعنی مال مفت و چنین مالی در زندگی امروز ما یافت نمی شود؛مگر به علت ها و مناسبت های نادر.

ترنگبین شیره گیاهی است شفابخش و شیرین.

اگر در خواب خود دیدید که کسی ترنگبین برای شما آورد و یا به شما تعارف کرد تا بخورید،گویای آن است که کسی در رفع مشکلات به شما کمک می کند و آخرین کلید را برای گشودن درهای بسته به شما می دهد. همین حالت است اگر خود شما در خواب ترنگبین به کسی تعارف کنید؛ یعنی شما مشکل گشا خواهید شد.

تعبیر ترنگبین به مشکل گشایی

اگر در خواب دیدید که ترنگبین به یک کودک می خورانید، خواب شما می گوید که به مسائل و مشکلات خانواده سر سامان می دهید. در این نوع خوابها که محور خواب چیز دیگری است،کودک نماینده خانواده قرار می گیرد.

تعبیر خواب کلی ترنجبین

روی هم رفته دیدن ترنگبین در خواب بد نیست و آگر به نوشتن معبران قدیمی مال بی منت نباشد، نوشدارو و کلید مادر است برای گشودن درهای بسته.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب