ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ترمه

تعبیر خواب ترمه

تعبیر خواب ترمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات و ظاهری.
 
چنانچه در خواب خود ببینید که ترمه دارید و یا لباسی از ترمه پوشیده اید و یا قطعه ای از ترمه در لباس خود بکار برده اید که لباس با شخصیت و موقعیت شما هم آهنگی و تناسب ندارد، گویای آن است که فریب می خورید و مجذوب می شوید و عمر و وقت خود را تباه کاری بیهوده می کنید. حتی ممکن است رشوه قبول کنید.
 
ترمه در خواب رشاء و ارتشاء است و این در چند مورد ثابت شده است. حوادث از طرف افراد مختلف،خصوصاٌ مردم کشور خودمان در کتابها و آثار معبرین ایرانی در بارۀ نحوۀ ارتباط ترمه در خواب و رشوه گرفتن در بیداری نوشته شده که نقل آن سبب تطویل کلام می شود؛ فقط تصریح میگردد که ترمه فریب است و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبنای شغل و جذبه و از روی طمع جهل می باشد.

تعبیر هدیه گرفتن ترمه

اگر کسی در خواب به شما طاقه ای ترمه هدیه داد،خواب تان می گوید موردی برای فریب بزرگ پیش می آید که خوب است هوشیار باشید.

تعبیر هدیه دادن ترمه

تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی عدالتی است. اگر از جانب شما در خواب به کسی ترمه تعارف شود ، خوابتان می گوید شما هستید که دیگری را اغوا می کنید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب