ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

توجه داشته باشید که منظور از تخت، سریر یا تخت شاهی نیست. در قدیم که صندلی و مبلمان مثل امروز وجود نداشت و اکثر قریب به عامه مردم بر زمین می نشستند.

تخت قدیمی

تخت چهار پایه ای مربع شکل یا مستطیل بود که ارباب یا بزرگ خانه و خدمه بر آن قرار می گرفت و به امور جاری رسیدگی می کرد. بازرگان تخت داشت، قاضی و داروغه تخت داشتند و کلیه کسانی که مرجع قرار می گرفتند، بر همان چهار پایه یعنی تخت می نشستند؛ در این صورت تخت نشانه جا بود.
 
کسی حق نشستن بر تخت را می یافت که قدر و جاه و نشستن بر آن را داشت و یا تحصیل می کرد. در خواب های ما نیز تخت همان تابیر را دارد و نشان دهنده جاه و مقام است.

تعبیر نشستن بر تخت در خواب

اگر کسی ببیند بر تخت نشسته، جاه و مقام می یابد؛ اما جاه او به اندازه قدر و قیمت فرشی است که بر تخت گسترده شده است.

تعبیر معبران از تخت

معبران نوشته اند به قدر و قیمت آنچه که بر تخت گسترده شده، بیننده خواب دشمنان خویش را مقهور می کند و رقیبانش را از میدان به در می برد.
 
اگر بیننده خواب ببیند بر تختی نشسته که فرش و پوشش ندارد، به سفر می رود. این در واقع نشان عارتی بودن تخت است.
 
روی هم رفته چون تخت در زندگی امروز ما مطرح نیست، در خواب دیده نمی شود و چیزهایی که معبران درباره آن نوشته اند، مصداق قابل قبولی نمی یابد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب