ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تختخواب

تعبیر خواب تختخواب

تعبیر خواب تختخواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تختخواب بدون هیچ تردید برای مرد بیننده خواب، به زن بر میگردد و برای زن گویای تاثیر وجود مردی در زندگی او است. از یک تختخواب حقا و شرعا و قانونا زن و شوهر استفاده می کنند؛ پس در خواب گویای یکی برای دیگری است.
 
حالتی که تخت خواب دارد، بیانگر حالت جفت خواب بیننده است.

تعبیر آشفتگی تختخواب

چنانچه خواب بیننده چه مرد و چه زن در خواب خود ببیند که تخت خوابش آشفته حال است، نشان آن است که همسرش تعادل ندارد.
این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. او از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد.
مشاهده آشفتگی تخت خواب مرد توصیه می کند که در بیداری جست و جو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد.
 
اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است، خواب شما خبر می دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می کشد. این برای زن نیز تاکید است که مراقب سلامت شوی خویش باشد.

تعبیر تختخواب تمیز و مجلل

اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های تمیز اتو کرده دیدید، نشان آن است که همسرتان خوشنود است و یا کاری درخشان در پیش دارد و چنانچه زن نداشته باشد، خواب شما می گوید زنی با امتیاز و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود. این خواب برای دختر جوان نیز تعبیر مشابه دارد.
چنانچه دختر و پسر جوانی در خواب خود تخت خوابی مجلل ببینند، می توانند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری دلخواه خواهند یافت.
ممکن است در خواب ببینید که تخت خواب نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است.

تعبیر وجود جوراب در خواب

اگر در خواب خود جورابی روی تخت خواب دیدید، چه متعلق به شما باشد چه نباشد، خواب شما می گوید به سفر می روید و این سفر را با همسرتان همراه انجام می دهید.

تعبیر گربه در تختخواب

اگر زنی در خواب ببیند که گربه ای در رختخواب خوابیده، مطمئن باشد که زنی دیگر در صدد فریب و اغوای همسرش می باشد. اگر مردی این خواب را ببیند باید منتظر زنی فتنه انگیز و اغواگر باشد. خواب او می گوید چنین زنی بین او و همسرش قرار می گیرد.
این خواب بدتر می شود اگر ببیند که گربه ای زیر یا روی تخت خواب شما بچه گذاشته است. در این صورت خوابتان می گوید زنی بین شما و همسرتان چنان اختلافی به وجود می آورد که منجر به طلاق و جدایی می شود. 

تعبیر ملافه های تختخواب

اگر در خواب خود ببینید که تخت خواب مرتب و خوبی هست اما ملافه های آن کثیف و زرد رنگ شده، باید نگران سلامت همسرتان باشید؛ زیرا یک بیماری انتظار او را می کشد. اگر ملافه های تخت خواب چرک و لکه دار بود، بازهم همین تعبیر هست. اگر در خواب خود ببینید که پایه های تخت خواب شما شکسته، خواهد خودتان و یا خواهر همسرتان بیمار می شود و یا میمیرد.

تعبیر مرغدر تختخواب

اگر در خواب ببینید که مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده و جوجه گذاشته، صاحب فرزند می شوید و آن فرزند دختر خواهد بود. 
 
اگر در خواب دیدید چیزی زیر تخت خواب شما هست که تشک را ناهموار کرده و نمی توانید به آسودگی روی آن بخوابید، خوابتان می گوید به سفر می روید و در نتیجه یک مسافرت بین شما و همسرتان موقتا جدایی می افتد. ناهمواری اگر زیر بدن شما نبود همسرتان به سفر می رود.

خانم ها اگر گربه یا زن دیگری را در خواب خود دیدند، به شدت مراقب همسرشان باشند چون گرفتار هوو می شوند.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب