ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تب

تعبیر خواب تب

تعبیر خواب تب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

البته تب را در خواب نمی شود دید، اما می توان حس کرد. یا حالتی پدید می آید که ذهن شما می گوید تب دارید و تازه این در صورتی است که واقعا تب نداشته باشید؛ زیرا احساس تب با بدن تب دار و رؤیای طبیعی و صادقانه نیست.

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که می توانند تاثیر گذارنده باشند. محرک و آزار دهنده باشند، چه خوبیها و چه بدیها.

داستانی زیبا در مورد خواب تب و تعبیر آن

دختر جوانی در هفته چند شب خواب می دید که تب دارد و میزان الحراره (تب سنج) در دهان نهاده و یا تب او آنقدر شدید شده که برای انتقال او آمبولانس خبر کرده اند. حقیقت این بود که جوانی از کسبه محل نسبت به آن دختر نظر عاشقانه داشت و دختر نیز به این عشق آگاه بود و خود گوشه چشمی به جوان می افکند. هر دو نفر از آنها انتظار انفجار یک بحران عاطفی را داشتند. این انفجار اتفاق افتاد و با خطرناک ترین وضع خود دو خانواده را به جان هم انداخت، اما سر انجام ازدواج انجام نگرفت؛ زیرا جوان قصابی کم سواد و دختر لیسانسیه علوم آزمایشگاهی بود.

تعبیر کلی تب

تب، هشداری است نسبت به این قبیل حوادث که اتفاق می افتد؛ حوادثی که در روح ما زمینه آگاهی قبلی دارد.

چنانچه در خواب ببینیم تب داریم، نشان آن است که از بروز حادثه ای نه چندان بزرگ و مهم بیمناک می شویم.

اگر تب ما در خواب شدید بود، گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.

اگر در خواب ببینیم تب داریم و احساس کنیم تب ما مزمن شده است، خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سال ها قبل جست و جو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت؛ نه به قدر گذشته.

تب داشتن شخص دیگری در خواب ما

اگر در خواب خود ببینیم دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم، کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.

برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و یا مرتکب می شویم.

چنانچه کسی در خواب ببیند تب دارد، نشان آن است که به ارتکاب گناه مشغول است.

«ابن سیرین» نوشه اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او دائمی است و قطع نمی شود، نشان آن است که پیوسته به ارتکاب گناه اشتغال دارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب