ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاک

تعبیر خواب تاک

تعبیر خواب تاک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تاک، یا مو، یا رز و یا درخت انگور را همه می شناسیم و آن درختی است مفید و خوش منظر که میوه اش بی اندازه گوناگون است و از آن میوه به انحاء مختلف استفاده می شود.
در خواب، تاک کلا خوب تعبیر شده و معتقدند که درخت امید و باروری است. نوشته اند تاک ریشه امیدی است که در زمین می شناسیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم؛ حتی نسل های بعد از ما!.
«ابن سیرین» درخت انگور یعنی تاک را زنی کریمه تعبیر کرده و دسته ای دیگر از معبران تاک را مردی بزرگوار دانسته اند، ولی به نظر من(منوچهر مطیعی) تاک در خواب فرزندان پدر و مادری هستند که به خانواده دلبستگی فراوان دارند. کسی که تاک می نشاند، همانقدر به آن چشم امید دارد که یک پدر به فرزندش دارد.

تعبیر تاک برای افراد بی تفاوت

اما تاک برای افراد بی تفاوت می تواند چیز های دیگری باشد که معبران مختلف عقاید گوناگونی ابراز داشته اند.

  • برای عده ای میراث است و ملک موقوفه.
  • برای بیمار شفا است.
  • برای تهیدست ثروت.
  • این بستگی دارد به این که تاک را در خواب خود چگونه ببینیم وچه وضعی در بیداری داشته باشیم.

تعبیر تاک برای افراد بی فرزند

تاک برای افرادی که فرزند ندارند و دلبستگی آنها به خانواده زیاد نیست و یا اصلا فاقد دلبستگی فامیلی هستند، می تواند میراث باشد. چنانچه چنین کسی در خواب ببیند در خانه اش درخت مو روییده که قبلا چنان درختی نبوده است، میراثی به او خواهد رسید که مقدار آن به شاخه و برگ درخت بستگی دارد. اگر انبوده باشد، میراث زیاد و اگر اندک باشد، میراثی قلیل نصیب او می شود.

تعبیر تاک برای والدین

برای پدران و مادران متعهد و علاقمند، فرزندان خانواده هستند که تشخیص آن با معبر آگاه است. چنانچه پدر مادری از این دسته در خواب ببیند، تاک سر سبز و باروری در خانه آنها روییده و خوشه هایی از آن آویخته، خوابش می گوید فرزندان صالح و خوب خواهند داشت که به نیکنامی شهره خواهند شد و اگر درختی زرد و تقریبا خشکیده و کم برگ و بار ببیند، عکس این است و خوابشان می گوید نمی توانند به آینده فرزندان خویش امیدوار باشند.

تعبیر رنگ تاک در خواب

  • اگر تاک انگور سیاه داشت، غم و اندوه است.
  • اگر انگور سفید و یا زرد و خوشرنگ داشت، نیکو است و از مال و نعمت خبر می دهد.

تعبیر تاک در خواب بیمار

چنانچه بیماری که مرض دشوار دارد، در خواب ببیند در خانه اش تاک روییده که بر در و دیوار و داربست گسترده شده و خوشه های انگور سفید و زرد بر آن آویخته، از بیماری شفا حاصل می کند و پس از آن عمری دراز خواهد داشت؛ زیرا درخت مو خود از درختانی است که عمری بس دراز دارد و از نسلی به نسل های دیگر می رسد.

تعبیر تاک در  تهیدست

اگر انسان وامدار و تهیدستی در خواب خود ببیند که در خانه و محل اقامتش تاک روییده و یا در کوچه و معبری که از آنجا می گذرد چنین درختی هست، از فقر و تهیدستی نجات می یابد و به نعمت و رفاه می رسد.

اما تاک نشان بی خردی و سرمستی و گزافه گویی و ایجاد شر و فتنه نیز می تواند باشد.

  • اگر بیننده خواب مرفه و مالدار باشد و بیننده در خانه اش تاک روییده، این خواب هشداری است به بیننده خواب از جهت سرمستی، تندروی و  از گزافه گویی و ایجاد شر و فتنه.
  • چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی یکی از علل گمراهی و تباهی است، لذا دیدن تاک در خواب می تواند هشداری آشکار و بین باشد که تشخیص آن با معبر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

 

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب