ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاوه

تعبیر خواب تاوه

تعبیر خواب تاوه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تاوه که امروز به آن «ماهی تاوه» می گوییم، ظرفی است از ظروف خاص مطبخ که به ندرت ممکن است در رؤیای مردان دیده شود. دیدن آن برای زنان نیز طبیعی است، چون به کار روزانه ایشان می آید.

تعبیر تاوه در خواب مردان مجرد

اگر مرد مجردی در خواب خود ببیند که تاوه ای نو و براق دارد ، زنی خوب چهره در زندگیش نقش می گیرد که کاردان و مدبر و خانه افروز است.

اگر همان مرد در خواب خود مشاهده کند که تاوه اش کثیف و سورخ و قراضه است، با زنی کریه و زشت و بدخلق و بدزبان و خانه آتش زن می آمیزد و ازدواج می کند.

تعبیر تاوه در خواب مردان متاهل

اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که تاوه اش کثیف و سورتخ و بی دسته شده، با همسرش اختلاف پیدا می کند و بین آنها بگو مگوی شدید در می گیرد که احتمالا کار به طلاق می کشد.

اگر مردی در خواب ببیند که آشپزخانه یا اطاق او پر از تاوه های کثیف شده، کاری خلاف طبع و رضای زنهای خانه انجام می دهد؛ به طوری که همه علیه او خواهند شورید. حتی دخترش و مادرش!

خرید و فروش تاوه در خواب

  • فروختن تاوه طلاق همسر است.
  • اگر جوان مجردی در خواب ببیند که تاوه ای نو خرید، عاشق می شود و ازدواج می کند.
  • چنانچه زنی در خواب خود ببیند که شوهرش برای او تاوه ای نو خریده و به خانه آورده، گرفتار هوو می شود.

تعبیر داشتن دو تاوه در خواب

اگر مردی ببیند که در آشپزخانه دو تاوه هست، یکی بزرگ و دیگری کوچک؛ صاحب دختری می شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه خواهد شد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

 

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب