ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تازیانه

تعبیر خواب تازیانه

تعبیر خواب تاریانه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تازیانه در گذشته یک وسیله تدافعی و جنگی بود. هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش به کار می برد، به طوریکه از تازیانه یک نفر شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند؛ اما امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گهگاه برای تعزیر و تنبیه خلافکاران به کار می رود. احتمال اینکه کسی تازیانه در خواب ببیند، کم است.

تعبیر تازیانه به عزت و شرف

معبران تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته اند، اگر کسی در خواب ببیند تازیانه از دستش افتاد، یا تازیانه را از او گرفتند، از کار معزول می شود.

اما تازیانه دو حالت دارد:

  • یکی داشتن تازیانه است.
  • دیگری ضرب آن؛ اعم از خوردن یا زدن.

وجود تازیانه نشانه قدرت و هیبت و صلابت است.

دیده یا شنیده اید که صاحب منصبان رسته سوار در قدیم تازیانه کوتاهی به دست می گرفتند؟! این نشانه تصدی آنها و بالمثال معرف قدرتشان بود. برده داران ادوار قدیم نیز تازیانه داشتند و چون آن را به حرکت در می آوردند، بردگان می ترسیدند و فرمان می بردند. به سبب همین تداعی معنی است که در خواب نیز تازیانه نشانه صلابت و قدرت تعبیر شده است.

تعبیر داشتن تازیانه در خواب

اگر در خواب دیدید تازیانه ای به دست دارید، نشان این است که در محدوده کار خویش حکومت و امارت می یابید.

اگر ببینید که تازیانه ای داشتید و آن را به قهر و عنف از چنگتان به در آوردند، از قدرت می افتید و این حادثه قهرا انجام می گیرد.

تعبیر دادن تازیانه به دیگری

اگر تازیانه را به دیگری بدهید، قدرت خویش را به آن شخص تفویض می کنید. همین طور است اگر تازیانه را از دست کسی بگیرید، از او سلب قدرت می کنید.

اما ضربه با تازیانه تعبیر دیگری دارد.

هنوز هم اصطلاحی هست که می گویند « فلانی زبانش مثل شلاق می ماند». زبان انسان های بد زبان و کسانی که با نیش زبان خود دیگران را می آزرند، به شلاق و تازیانه تشبیه می کردند. در خواب نیز قسمت نرم و قابل انعطاف تازیانه به زبان گزنده و تلخ تعبیر می شود و در قسمت سخت تازیانه به ارتکاب و عمل دارنده تازیانه.

اگر در خواب خود دیدید کسی را با تازیانه می زنید و دسته تازیانه در دست شماست، با زبان خود عالما و عامدا موجب آزار و اذیت دیگران می شوید؛ اما توجه داشته باشید که این «زبان آزاری» ساده نیست. فاجعه آمیز و دردناک است. تلخ زبانی ساده ای نیست که ساعتی بعد فراموش شود؛ بلکه رنجشی هست که مصیبت و بلا می آورد؛ مثل اتهام و افترا وارد آوردن به دیگران و افشاگری های فاجعه آمیز.

اگر در خواب دیدید کسی به دیگری تازیانه می زند، شما شاهد یکی از همین نوع حوادث قرار می گیرید که با دخالت خود می توانید موثر باشید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب