ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جایی که تاریک است، قدم نمی نهند؛ چون نمی دانند درون تاریکی چیست. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت ناشی از نادانی به صورت تاریکی شکل می گیرد.

تاریکی در کنار روشنایی

هیچکس در خواب تاریکی را تنها و مطلق نمی بیند. چون اگر تاریکی مطلق باشد، اصلا قابل رویت نیست و رویایی به وجود نمی آید که بیننده خواب روز بعد به یاد بیاورد و تعبیر بخواهد. همیشه ما تاریکی را در کنار روشنایی می بینیم و به مدد نور، ظلمت را تشخیص می دهیم. پس جهل و غفلت نیز به محک فهم و خرد قابل تشخیص می شود.

تعبیر رفتن از تاریکی به روشنایی و بالعکس

حال اگر در خواب خود دیدید که از جایی روشن به محلی تاریک رسیدید، در کارهایتان با ابهام روبرو می شوید و عملی بر مبنای جهل و نابه خردی انجام می دهید. اگر مجددا از تاریکی بیرون آمدید و به روشنایی رسیدید، تعبیر نیکو دارد.

اگر در خواب خود دیدید که اصلا در جایی تاریک هستید، مثلا در یک دالان تاریک که چشمتان جایی را نمی بیند و به کمک دستها که به دیوار گرفته اید پیش می روید، اگر در این حالت به روشنایی برسید و محل ظلمانی را پشت سر بنهید، تعبیر عکس تعریف بالا را دارد. یعنی در عین گمراهی و جهل ناگهان نور هدایت می یابید و به رستگاری می رسید. این خواب خوبی است که میمنت و شگون دارد.

تعبیر ابر تاریک در خواب

اگر در خواب خود ببینید که ابری آسمان را پوشانیده و همه جا را تاریک کرد، خواب شما می گوید که غم و اندوه عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد؛ مثل یک بیماری همه گیر.

معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر و ضلالت است و بهترین حالت این می باشد که در خواب خود از تاریکی بیرون آییم و به روشنایی برسیم.

تعبیر صدایی از تاریکی

اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید، ولی صدایش را می شنیدید؛ خوابتان می گوید شخص گرفتار و گمراهی که در مصیبت و بلا گرفتار شده، از شما یاری و کمک می طلبد. اگر از تاریکی صدایی خوش و گوشنواز شنیدید که شما را دعوت می کرد و فرا می خواند، خواب می گوید شیطان شما را وسوسه می کند. در هر صورت گفته شده در بالا، یعنی نه برای کمک و نه به دعوت وارد تاریکی نشوید.

تعبیر صدای زن در تاریکی به شیطان

اگر از درون تاریکی صدای زنی به گوش شما رسید، چه کمک می خواست و چه شما را دعوت می کرد، بهتر است فریب نخورید؛ چون شیطان است که می خواهد شما را بفریبد و اغوا کند. زن در تاریکی فقظ شیطان است در جهل.

دیدن نقطه روشن در تاریکی

اگر در خواب دیدید که درون تاریکی هستید و نقطه روشنی از دور می بینید و می خواهید خود را به آنجا برسانید، مثلا در یک غار تاریک کوهستانی هستید و از فاصله دور دهانه روشن غار را تشخیص می دهید، خواب خوبی دیده اید؛ چون رویای شما می گوید امیدی هست تا خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب