ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تاج در خواب برای زنان، شوهر است و برای مردان، مجد و شرف و آبرو و اعتبار اجتماعی است.
 
اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج یا هر چیز دیگری به عنوان تاج بر سر دارد و او شوهر نداشته باشد، شوهر می کند و او شوهری است ایده آل.
حال اگر مردی در خواب ببیند که تاج بر سر نهاده، وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد.
اگر مردی در خواب خود ببیند که تاج بر سر دارد، اما لباس او شایسته وجود تاج نیست و کفش و جوراب به پا ندارد، به شان و مقامی می رسد که شایستگی ندارد و یا پولی به دست می آورد که دارای استحقاق تصاحب و تحصیل آن نیست.

تعبیر تاج در خواب دختران مجرد

اگر دختر دم بختی ببیند، تاج یا نیم تاج بر سر دارد، شوهر می کند و اگر ببیند تاجی به او تعارف می کنند، خواستگاری به سراغش می آید.
اگر جوانی این خواب را ببیند، شغل و کار مناسبی پیدا می کند و به هدف و مقصود می رسد.
 

تعبیر تاج نهادن بر سر

اگر در خواب خود ببینید که کسی بر سر شما تاج نهاد، آن شخص خدمتی شایسته و بزرگ در حق شما انجام می دهد. چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید، این خدمت بزرگ را شما در حق او انجام می دهید.

تعبیر تاج از سر برداشتن

  • اگر مردی در خواب ببیند که تاج داشت و آن تاج را از سر برداشت و بر زمین نهاد، یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد.
  • اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می کند و از او جدا می شود.
  • اگر دختر و پسر جوانی ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند، شانسی را از دست می دهند.
تاج هرچه مرصع تر و با شکوه تر باشد، مجد و عظمت در تعبیر بیشتر است و موقعیت خوب تری نصیب بیننده خواب می شود.
 
در پایان اگر زنی در خواب ببیند که زن دیگری تاج از سرش بر گرفت و بر سر خود نهاد، هووی او می شود. 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب