ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تاب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تاب خوردن در خواب وجوه مختلف دارد و تعابیر متفاوت که حتی تأویل خودتان روی خواب که دیده اید و روی تعبیر آن، اثر می گذارد.

  • وقتی از خواب بیدار می شوید و بر می خیزید و می خواهید خواب خودتان را باز بگویید، معمولا اظهار می دارید «در خواب دیدم که تاب می خوردم»
  • یا می گویید که «در خواب دیدم که مرا تاب می دادند». این دو صورت موضوع است.
  • در مورد تاب وجه سومی نیز دارد و آن این است که اصلا تاب را خالی و بدون سر نشین ببینید؛ بی آنکه خودتان یا دیگری سوار بر آن باشد.

در حرف «ب» کلمه بینی گفتم که معبر در بیان گوینده نقل کننده رویا دقت می کند. اگر بگویید از بینی من خون می رفت، معبر یک تعبیر می کند و اگر بگویید از بینی من خون می آمد، معبر تعبیر دیگری دارد. در مورد تاب خوردن و تاب دادن و تاب داده شدن نیز این تفاوت هست که معبر از بیان گوینده و بیننده خواب تعابیر متفاوتی در نظر می گیرد.

«تاب» اصولا بی اعتباری، بی اعتمادی، تزلزل در رأی و اراده، کار و وضع اجتماعی است و بازهم بستگی به این دارد که چه شغل و حرفه ای داشته باشید.

  • حتی اگر یک خانم خانه دار در خواب ببیند که سوار تاب است و جلو و عقب می رود و می ترسد و توی دلش خالی می شود، گویای این است که در محیط خانواده موقعیت نامطمئن و متشنج دارد و بیمناک حادثه ای است که وقوع آن را نزدیک و یا متحمل می داند.

طریقه بیان خواب در تعبیر خواب

  • اگر بگویید «مرا تاب می دادند» مورد تهدید قرار می گیرید و از ناحیه کسی که نسبت به شما حسن نیت ندارد، تشویش خاطر پیدا می کنید.
  • اگر بگویید « تاب می خوردم» خودتان تشویش ایجاد می کنید و نگران موقعیت خویش می شوید بی آنکه انگیزه خارجی وجود داشته باشد و یا شخصی عامل ایجاد تزلزل و دلهره شما بشود.
  • حال اگر در خواب فقط به تماشای تاب ایستاده بودید، خواب شما می گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دو دل می مانید و آن کاری است که می تواند مصداق «سنگ مفت گنجشک مفت» باشد.
  • اگر به تماشای تاب خوردن کسی ایستاده بودید، شاهد موقعیت نامساعد کسی قرار می گیرید که با شما شرایط برابر دارد و همین در شما تشویش و دلهره ایجاد می کند.

تعبیر خواب سوار بر تاب بودن

اگر در خواب سوار تاب بودید و کسی دیگر شما را تکان می داد و جلو و عقب می فرستاد؛ چنانچه تکان دهنده را نمی دیدید و او را نمی شناختید، از جهتی مورد تهدید قرار می گیرید و چون موقعیت سست و بی اعتبار دارید، سخت می ترسید.

اما اگر تکان دهنده را می شناختید، در داخل محیط خودتان دچار لغزش می شوید و چه بسا یک دوست یا خویشاوند وضع نامطلوب برای شما پدید آورد.

به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است؛ چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب