ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.
 
اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری، رنج می برد، خواب او می گوید که با اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.

تعبیر بیماری در خانه

چنانچه بیننده خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست، خواب نیکویی ندیده است.
 
اگر ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند، بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد و اگر ببیند بیمار است و حرف می زند، البته بیمار می شود، ولی زود شفا  می یابد.
 
اگر بیننده خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش برای او بستر گسترده و با اطرافیان خویش صحبت می کند، از جانب افراد خانواده خویش رنج می برد.

تآویل بیماری از امام صادق (ع)

از امام جعفر صادق نقل است که اگر کسی در خواب ببیند بیمار است و برهنه به طوری که عورتش نیز آشکار می باشد، خواب خوبی ندیده؛ زیرا این نشانه فرا رسیدن اجل است.
حال اگر ببیند بیمار است و ناله می کند، از غم فراغت می یابد.
اگر در خواب ببیند بیمار است و از بیماری خویش گله و شکایتی ندارد و احساس رضایت و خشنودی می کند، خواب خوش دیده و از اندوه رهایی می یابد.
 
نوشته اند که اگر کسی ببیند بیمار است و فقط عورتش پوشیده، دروغ زیاد می گوید و به مردم خیانت می کند، اما رسوا نمی شود.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب