ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بید (درخت بید)

تعبیر خواب بید (درخت بید)

تعبیر خواب بید (درخت بید)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی

بید به معنی درخت بید در خوابهای ما دوستی است مهربان و شفیق، و رفیقی می باشد فریادرس که می توانیم به دوستیش اعتماد کنیم و از حمایتش سود ببریم و دلگرم باشیم.
برخی از معبران نوشته اند بید شغل و ممر معاش و روزی است که هر چه سرسبزتر و گسترده تر باشد، معاش بیننده خواب فراختر می شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد، نشان می دهد که بیننده خواب در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود.
بید در سه فصل بهار و تابستان و پاییز باید سبز و خرم باشد و چنانچه شما در این سه فصل بید سبزی را در خواب ببینید، نیکو است و خوابی میمون و مبارک می باشد؛ اما اگر در میان برف و سرما و یخبندان بیدی را با مختصات تابستانی ببینید، خوب نیست؛ زیرا خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

درخت بید همسایه در خواب

چنانچه در خواب ببینید درخت بید خانه همسایه آنقدر بزرگ و پرشاخه شده که شاخه های آن به خانه شما ریخته، از منبعی آشنا و یا از ناحیه دوستی متمتع می شوید و بهره مند می گردید و چنانچه بید خانه شما به خانه همسایه رفته بود، از جانب شما به دیگران سودی می رسد که چه بخواهید و چه نخواهید، این بهره مندی اتفاق می افتد.

استراحت در زیر سایه بید

اگر در خواب خود ببینید در سایه بیدی آرمیده اید، مورد حمایت قرار می گیرید و سود می برید و به نعمت و آرامش خیال می رسید. چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید سبز و خرم در خواب خود ببینند، به آینده ای پرامید نزدیک می شوند و تشکیل خانه و خانواده می دهند.

((خانم آتیانوس)) میگفت دسته ای از درختان مثل بید، نارون و چنار در خواب خانواده اند و شاخه و برگ آنها فرزندان و خویشان نزدیک که اگر سرسبز و خرم باشند گویای سلامت و خوشبختی خانوادگی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب