ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بید (حشره بید)

تعبیر خواب بید (حشره بید)

تعبیر خواب بید (حشره بید)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بید به معنی حشره پشم خوار؛ دشمنی است ضعیف و حقیر، اما زیانکار و خطرناک.

داستانی زیبا در مورد تعبیر بید در خواب

دوستی داشتم که صاحب یک چاپخانه بود. روزی نزد من آمد و گفت در خواب دیدم کت و شلوارم را بید خورده و سوراخ سوراخ شده است. از من تعبیر خواست. این ماجرا مربوط به سی و چند سال قبل است و در آن تاریخ چاپخانه ها حروف سربی داشتند. به او گفتم دشمن ضعیفی داری که اندک اندک به تو زیان می رساند و به زودی آبرویت را به مخاطره می افکند. چند هفته بعد سوراخ مستراح چاپخانه او گرفت و مسدود شد. مقنی آوردند که سوراخ را بگشاید. وقتی چاه را گشودند، دیدند مقدار زیادی حروف سربی راه آب را مسدود کرده. معلوم شد یکی از کارگران روزانه مقداری حروف سربی را در چاه می ریخته که به اربابش خسارت وارد آورد. به این ترتیب بار دیگر معلوم شد که بید دشمن ضعیف است.

تعبیر بید در خواب

بید در خوابهای شما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و ویران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است.
 
اگر ببینید که در خانه شما بید پیدا شد، خواب شما از دشمنان داخلی خبر می دهد. اگر فرش شما که روی آن می نشینید، بید گذاشته باشد، جفت شما به شما دروغ می گوید و خیانت می کند و زیان می رساند. این برای زن و مرد یکسان است.
 
اگر بید را در کلاه خود یافتید، به آبروی شما لطمه وارد می آید و دشمن حیثیت شما را لکه دار می کند. و اگر در خواب دیدید که بید را کشته و خانه را از وجود این حشره پاک کرده اید، نشان آن است که بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب