ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن

تعبیر خواب بوق زدن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته به تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغگویی و خیانت.

ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم و یا بوقی در دست بگیریم و در آن بدمیم.

اگر در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم، خواب ما می گوید کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدف ما ایجاد محبوبیت بیشتر است، اما عمل ما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب برجای می گذارد. تزویر و نادرستی ما بستگی دارد به میزان و تعداد بوقی که می زنیم.

تعبیر دمیدن در بوق به دورغگویی

حال اگر بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم، خواب ما می گوید دروغی می گوییم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد.

تعبیر دمیدن زن در بوق

اگر زنی در خواب ببیند که بوق میزند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق دستی و شیپور و از این قبیل آلات بدمد، در این حال خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می انجامد. چنین زنی به شدت باید مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.

شنیدن صدای بوق در خواب

اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست، یاوه و دروغ می شنویم.

اگر در خواب ببینیم کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد؛ اما زیانش به ما نمی رسد. ولی اگر بوق زننده در حال بوق زدن به ما نزدیک شد، خواب ما می گوید هدف خیانت و دروغگویی او ما هستیم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب