ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

16 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

برخی از معبران نوشته اند، بوسه خیانت است و سوء نیت و بددلی، چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. (تعبیر خواب بوسه)
 
پیشینیان ما نوشته اند در خواب اگر ما دیگران را ببوسیم، عامل خیانت خواهیم شد و اگر دیگری ما را ببوسد، نسبت به ما خیانت می شود.
اما من (منوچهر مطیعی) معتقدم بوسه وسیله ابراز مهر و محبت است. در زندگی روزانه ما بوسه وسیله ای است که با آن مهر و عطوفت خویش را نشان می دهیم و ابراز می داریم، وقتی کسی را می بوسیم، می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص هر کس  که هست نشان دهیم و ثابت کنیم؛ بوسه و بوسیدن در خواب نیز از این حد فراتر نمی رود.(تعبیر خواب بوسه)

بوسیدن در خواب

چنانچه در خواب خود ببینیم کسی را می بوسیم، موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت می کنیم و اگر آن کس که او را می بوسیم، ناشناس باشد نفعی از جانب ما به او می رسد.(تعبیر خواب بوسه)

بوسه در خواب دختران دم بخت

 اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد، محبوبیت می یابد و اگر ببیند نامحرمی او را می بوسد، خواستگار پیدا میکند و به شوهر می رود. چنانچه خودش کسی را ببوسد، نشان آن است که از او به نیکی یاد میکنند.(تعبیر خواب بوسه)

تعبیر بوسیدن مرده در خواب

بعضی از بوسیدن مرده در خواب به شدت وحشت دارند، در حالیکه بوسه مرده به هیچ وجه ترس اور نیست.
اگر در خواب خود ببینیم مرده ای ما را می بوسد؛ اگر آن مرده آشنا باشد، نسبت به او دینی داریم، چه اخلاقی و چه مادی.
اگر مرده ناشناس باشد و ما را در خواب ببوسد و احساس کنیم که این شخص مرده ما را دوست می دارد، سودی عاید ما می شود؛ زیرا بوسه مرده در حالت کلی خیر و برکت است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب