ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بوتیمار مرغی است دریایی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود.
 
دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دستها به ما می رسد. چنانچه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و بوتیمار در خواب ببینیم، از مسافر یا گمشده ما خبری می رسد.
 
ضمنا بوتیمار در خواب امید و خوشدلی است. چنانچه ندانید مرغی که در خواب دیده اید، بوتیمار است؛ حکم مرغان دریایی دیگر را دارد و تعبیرش همان تعبیر ماهیخواران است.

نوازش بوتیمار و رسیدن به خواسته ها

نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است، در بیداری میسر نیست. لذا در خواب اگر به بوتیمار نزدیک شوید، تعبیرش این است که به آرزوی دشوار خود می رسید.
 
چنانچه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید و نوازش کردید، شاهد مقصود را در آغوش می گیرد.به آرزویی می رسید که فکر می کنید هرگز برآورده نمی شود.
تعبیر کشتن بوتیمار به غم و اندوه
شکار کردن و کشتن بوتیمار غصه و اندوه است. کشتن بوتیمار از بین برد شانسی دیگر است که داریم.
چنانچه مشاهده کنیم با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خود موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم.
 
کندن پر بوتیمار حکم پر را دارد که به حرف «پ» کلمه «پر» نگاه کنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب