ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم، بدانیم همان بهشت موعود است؛ لیکن آنچنان که به تجربه آموخته ایم، این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت خداوندگار است.

بهشت در خواب

زیاد اتفاق افتاده که در عالم خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم. حالش را می پرسیم، ولی در باطن می دانیم که او مرده است. حتی در همان عالم خواب به خود می گوییم او مرده، پس چگونه به اینجا آمده و با ما حرف می زند؟ این ذهن مضاعف است که در خواب جان می گیرد و زنده می شود به کمک همین احساس یعنی «ذهن مضاعف» است که در خواب می فهمیم اینجا بهشت بود است. ذهن مضاعف فقط در عالم خواب امکان ظهور و نمود می یابد و جایی دیگر نشانی از آن نمی یابیم.

دیدن باغ درخواب و ذهن مضاعف

پس وقتی در خواب باغی بزرگ دیدیم و ذهن مضاعف ما به ما گفت جایی که هستیم، همان بهشت است، بسیار نیکو است. اگر درون بهشت باشیم، خیلی بهتر است تا بیرون آن قرار بگیریم و تنها به تماشای دورادور اکتفا نماییم.

دیدن خویشتن در بهشت

اگر خویشتن را در بهشت دیدید، اما حیواناتی را آنجا مشاهده کردید که بر مبنای باور و گمان و یا تصور ما نباید آنجا باشند، مانند گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش، خفاش، خواب، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آنها می ترسید. از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که بناحق بر مقام و مرتبه ای رسیده اند و یا شما اینطور فکر می کنید.

تعبیر تنها بودن در بهشت

اگر هیچکس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهایی بکنید، خواب شما می گوید انسان خودخواهی هستید و اگر در آن بهشت تنها بودید و احساس تنهایی نکردید، خواب شما می گوید اطرافیانتان از شما آزردگی خاطر دارند که باید جبران بکنید.

بیرون از بهشت بودن

اگر خود را بیرون از بهشت دیدید و با حسرت به آنجا نگاه کردید، موردی پیش می آید که می تواند برای شما سودبخش و افتخار آفرین باشد؛ اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید.
اگر در خواب خود دیدید، بیرون بهشت هستید و در بهشت به رویتان بسته، خواب شما می گوید در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست.

اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد، مژده ای خوشدل کننده می شنوید. اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد، از یاری و مساعدت کسی بهره مند می شوید.

به طور کلی دیدن بهشت در خواب خوب و مبارک است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب