ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب بهار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نباشد، خلاف طبیعت واقع شده و این معرف واقعه ای است که خلاف سیر طبیعی می بایست اتفاق بیفتد.
 
چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است، ولی هوا گرما و دمای غیربهاری دارد و یا چنان سرد است که در عالم خواب می لرزیم، به هیچوجه خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حادی است که در زندگی بیننده خواب واقع می شود.
 
در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل و بهبود زندگی است. با تشویق و نگرانی خوابیدن و بهار و درختان پرشکوفه در خواب دیدن بسیار خوب است.

تعبیر بهار در خواب بیمار

چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید و یا باغی را مشاهده کنید پر از گل و ریحان و احساس کنید که همه این خوبیها و زیبایی ها به مناسبت بهار ایجاد شده، نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت.
 
بهار راسا در خواب دیدنی نیست، اما می توانید جلوه بهار را در اشیاء و گیاهان و آب و خاک و باد و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی و نیکبختی.
 
اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است، اما نقصی در آن باشد، در راه تأمین سعادت و نیکبختی شما مانعی پدید می آید.
روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و خوش بینی و برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حس نیت ایجاد می گردد.
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب