ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بنا و ساختمان

تعبیر خواب بنا و ساختمان

تعبیر خواب بِنا و ساختمان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و مال است. کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم، نه بر اصل تعقل و محاسبه و دوراندیشی. کارهایی که می خواهیم بکنیم و انجام آنها به علل مختلف به عهده تعویق می افتد، مثل نداشتن وقت و فقدان همت و اراده و آنچه که مربوط به خودمان می شود، در خواب های ما به صورت بنا و ساختمان شکل می گیرند مخصوصا بنای ناتمام. این به تمنیات ما ارتباط می یابد و در خواب بنا هر حالتی که داشته باشد، گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. بهر صورت تجسم این برداشت در خواب بنا و ساختمان است.

تعبیر احداث بنای تازه در خواب

اگر در خواب خود ببینید بنای تازه ای احداث کرده اید و آن بنا در ملک متعلق به خودتان ساخته و پرداخته شده، یعنی درست و به جا بنا گردیده، خوب است. این خواب به شما می گوید کاری مفید و به جا و درست انجام می دهید و راهی صحیح در پیش روی دارید.

اگر در عالم خواب این گمان و تصور برای شما پدید آید که بنای خود را در ملک و زمین متعلق به دیگری ساخته اید و یا خود بنا خوب ساخته و پرداخته نشده، خواب شما میگوید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که اگر زیان بخش نباشد، مفید نیست.

تعبیر مصالح بنا در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که بنایی محکم و استوار از تیرآهن و بتون ساخته، نشان می دهد که کاری بزرگ به یاری همت و اراده انجام می دهد. چنانچه همان بنا را با خشت و آجر و با ظاهری بدون رونق و جلوه و شکوه ببیند، خواب او میگوید یا در خودش همت و اراده کافی سراغ ندارد و یا کاری که انجام می دهد، چندان خوب از عمل در نمی آید.

تعبیر خواب بنایی با درهایی محکم

اگر در خواب خود ببینید بنایی ساخته اید که درهای محکم و آهنین دارد، خواب شما می گوید از آینده خویش بیمناک هستید و یا از کسی و چیزی می ترسید که برای بنای خود درهای آهنین تعبیه کرده اند. معهذا نشان آن است که نعمت و فراغت خواهید یافت.

اگر در خواب دیدید ساختمان و بنای شما در خواب در و پنجره ندارد و رهگذران می تواند وارد شوند و یا داخل اطاق های خانه شما را ببینند، از رسوایی و بدنامی می ترسید. خواب شما می گوید رازی دارید که در اختفای آن می کوشید و از اینکه دیگران بدانند، متوحش هستید.

اگر در خواب دیدید بنایی کرده اید و این بنا هال و ایران و رواق مجلل دارد، شغل خوبی به شما پیشنهاد می شود و چنانچه کاسب و تاجر باشید، سود کلانی می برید.

تعبیر خواب ساختن بنا در کنار باغ

اگر در خواب بنایی ساختید که باغی در مجاورت داشت، زنی از آشنایان در زندگی شما نقش می گیرد. اگر باغی که در مجاورت خانه خود می بینید سبز و خرم بود و در عالم خواب احساس کردید که آن باغ به شما تعلق ندارد، اما در همسایگی خانه شما قرار گرفته، زنی محتشم و مالدار و خوبروی وارد زندگی شما می شود.

باغ نیز چون بستر گویای جنس مخالف است. برای زن، مرد و برای مرد، زن.

اگر پسر جوانی این خواب را ببیند و در خواب مشاهده کند باغی در مجاورت خانه آنها هست، بی تردید عاشق می شود و ازدواج می کند. همین تعبیر برای دختران جوان هست.

تعبیر اتاق ساختمان در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که بنایی ساخته که اطاقهایش سقفی مرتفع و بلند دارند، به معاش او به طور چشمگیری افزوده می گردد.

حال اگر ببیند بنایی ساخته که اطاقهای کوچک و محقر دارد و سقف اطاق ها کوتاهند، به اموری دست و پاگیر اشتغال می ورزد و کارهایی می کند که سود ندارند و زحمت دارند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب