ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب بلوط

تعبیر خواب بلوط

تعبیر خواب بلوط

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بلوط میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از سایه و برگ و بر آن استفاده کنند و از وجودش بهره مند شوند.
این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده، اما به نظر من (منوچهر مطیعی) علاوه بر مال و نعمت دیدن بلوط در خواب کامجویی دشوار است. از آن کامجویی ها و کامروایی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد.
 
اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد، خواب او چندان قابل تعبیر و تفسیر نیست. زیرا با اندیشه های روزانه او ارتباط دارد و چه بسا می تواند دنباله فکر و خیال روزانه اش باشد.
اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و بندرت بلوط را می بیند و یا فقط نامش را می شنود و در کتابها می خواند، خواب او گویای خیلی چیزهاست، از جمله همان کامجویی دشوار.

تعبیر مغز بلوط به کامجویی دشوار

برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست. تازه مغز بلوط منهای داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامینها چندان خوشمزه و اشتهاانگیز نیست، مگر برای آنها که به خوردنش عادت دارند، یا غذای منحصرشان می باشد این معنی همان کامجویی دشوار را می رساند. به دنبال چیزی می روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی به هدف رسیدید، از آن همه کوشش و پیگیری نادم می گردید و احساس خستگی بی سود می کنید.
 
با توجه به این مطالب دیدن بلوط در خواب مال و نعمت است. اگر بلوط می خورید نفعی عایدتان می گردد و سودی می برید. اگر کاسب هستید، در کسب سود می برید چنانچه اداری و کارمند هستید، در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و مستفیذ می شوید.

تعبیر پراکندگی بلوط روی زمین

اگر در خواب خود به جایی رسیدید که مشاهده کردید مقداری بلوط روی زمین پراکنده و ریخته، موردی پیش می آید که با وضع شوریده حالی روبرو می شوید. ممکن است آن مال به شما تعلق نداشته باشد، اما تدبیر و تمشیت و تنظیم کار را از شما می خواهند.

تعبیر درخت بلوط در خانه

چنانچه در خواب دیدید در خانه خودتان درختان بلوط روییده و میوه داده، مالدار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آنها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند – مثل آن درخت تناور و پربار می شوند که در نتیجه شما نیز از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید.
 
اگر بلوط بسیار یا اندک در خواب خود دیدید که به شما تعلق نداشت و احساس کردید که مال شما نیست، کسی چیزی نزد شما امانت می نهد و بیشتر این چیز می تواند پول باشد.
 

دور ریختن بلوط و یا کندن آن از ریشه خوب نیست و بیننده این خواب باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب