ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران سنتی و اسلامی ما نوشته اند که «بلبل» در خواب فرزند است و آن هم فرزند ذکور (پسر).
 
«خانم آتیانوس» معتقد بود که بلبل در خواب گرانبهاترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دلبستگی و پیوند عاطفی دارد.
هستند پدران و مادرانی که دیوانه وار فرزند خویش را دوست دارند. در خواب این دسته از مردم، بلبل همان فرزند است و شاید فرزند پسر؛ اما در مقابل هستند کسانی که نسبت به فرزند احساس ضعیفتری دارند و به چیزهای دیگر مثل پول، ثروت، ملک، شهرت، مقام، علاقه نشان می دهند. در خواب اینها بلبل نمی تواند فرزند باشد، بلکه همان چیزی است که دوست دارند و به شکل بلبل شکل می گیرد. 
بلبل پرنده ای است خوش صدا و نغمه خوان و گرانقدر که هرکس صاحب آن باشد در حفظ و نگهداریش میکوشد؛ لذا در خوابهای ما تجسم عزیزان است. به طور کلی هر پدر و مادری به تبع طبیعت و غریزه فرزندش را دوست دارد. به خصوص در کشورهای شرقی و ملل آسیایی که به فرزند پسر بیشتر اهمیت می دهند، معبران بلبل را در خواب پسر دانسته اند.
تشخیص این با خود بیننده خواب است که ببیند بلبل در خواب او جای چه چیز می تواند قرار بگیرد. این مستلزم آن است که بتوانیم ضمیر ناخودآگاه خویش را بشکافیم.

تعبیر بلبل در قفس

چنانچه در خواب ببینید بلبلی دارید و این بلبل در قفس آواز می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد، خواب شما می گوید که صاحب پسر خواهید شد. این خواب برای دختران جوان دم بخت بهتر است؛ چون تجسمی است از یک مرد جوان و مشتاق، پرتحرک و فعال. برای مردان جوان مجرد نیز دیدن بلبل در خواب نیکو است، چون گشادگی بخت آنها را نشان می دهد.

شنیدن صدای بلبل در خواب

اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید، ولی خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش شما می رسد، بی تردید خبری خوش به شما می رسد. این در صورتی است که از صدای بلبل خوشتان بیاید. اما اگر بلبل صدایی ناموزون و ناخوشایند داشت، به طوری که شما را خوش نیامد، خواب شما می گوید خبری که می شنوید مطلوب و دلخواه نیست و موجب شعف و شادی شما نمی شود.
 
چنانچه در خواب دیدید بلبلی در قفس دارید، اما این بلبل افسرده است، زیانی به شما وارد می آید.

رفتن بلبل از قفس در خواب

اگر در خواب دیدید در قفس باز است و بلبل در مقابل چشمان شما پرید و رفت خواب خوبی ندیده اید. چنانچه خودتان در قفس را گشودید تا بلبل پرواز کند و برود، کاری نیک انجام می دهید؛ اما زیان می بینید.
 
چنانچه دیدید در قفس شما بلبل افتاده و مرده به هیچ وجه خوب نیست. اگر پسری دارید، مراقب او باشید و اگر فرزند ندارید، ریسک نکنید و در روزهای آینده به استقبال خطر نروید که بازنده خواهید شد.
 
چنانچه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد، نیرنگ می خورید. اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت، کسی در خانواده به شما دروغ می گوید.

تماشای بلبل در خواب

اگر در خواب بلبلی را دیدید که در باغ بر شاخه بلندی نشسته و شما به تماشای آن ایستاده اید، موردی پیش می آید که مفتون می شوید؛ حسرت می خورید و احیانا حسادت می کنید.
اگر باغی که در خواب می بینید سبز و خرم باشد، نیکو است، ولی اگر خزان زده باشد، بیمار می شوید و یا خبر بیماری کسی را که دوست دارید، می شنوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست. 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب