ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بستر (تختخواب)

تعبیر خواب بستر (تختخواب)

تعبیر خواب بستر (تختخواب)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بستر در خواب مرد، زن است و برای زن، مرد است. هرجا در خواب خود بستر ببینیم، نشان جفت و همسر است.
 
چنانچه در خواب خود ببینید بستری آشفته و بهم ریخته دارید، یا حادثه ای برای همسرتان اتفاق می افتد و یا اختلاف خانوادگی پدید می آید و بین زن و شوهر گفتگو در میگیرد که خوشایند و مطلوب نیست.

داستانی زیبا در مورد خواب بستر و عاشقی

یک جوان ورامینی عاشق دختری می شود و ماجرای عشق را با مادر خویش در میان می نهد. مادر به او می گوید پسرم تو هنوز خدمت سربازی انجام نداده ای و هیچ شغلی نداری؛ من چگونه می توانم دختر مردم را برای تو خواستگاری کنم؟! جوان عاشق به خدمت سربازی می رود و چون جنگ جریان دارد، به جبهه اعزام می شود.
 
چند ماه می گذرد. یک شب جوان عاشق ورامینی درون سنگر در خواب می بیند که مادرش می خواهد رختخواب و بستر او را به کاسه بشقابی دوره گرد بفروشد. صبح روز بعد جوان خواب خود را برای هم سنگرش تعریف می کند.
 
چند روز بعد که به مرخصی راهی اهواز می شوند، به خانه هم سنگر می روند. مادر پیر جوان هم سنگر با علم تعبیر آشنایی داشت. وقتی خواب دوست پسرش را می شنود، از او می پرسد آیا تو ازدواج کرده ای؟ جواب منفی می شنود. می پرسد نامزد داری؟ باز جواب رد می شنود. زن سئوال می کند آیا دختری را دوست داری. جوان این دفعه میگوید آری. زن عرب میگوید زود خودت را برسان که دارند دختر مورد علاقه تو را شوهر می دهند.
 
جوان ورامینی وحشت زده به تلفنخانه می رود و با خانه و مادرش تماس می گیرد و در کمال تعجب میشنود که دختر همسایه را می خواهند به خانه بخت بفرستند.
 
ملاحظه می کنید که بستر در خواب نماینده جفت است. گویای همسر است واین برای زن و مرد حکم واحد دارد. 

تعبیر بستری گشوده در خواب و ازدواج

اگر در خواب خود بستری گشوده ببینید، زنی در زندگی شما نقش مےگیرد.این خواب را اگر زنی ببیند، خواب او می گوید مردی در حیات وی نقش آفرین میشود و حادثه ایجاد می کند. اگر دختر جوانی بستری گشوده در خواب خود ببیند، عاشق می شود. همین تعبیر هست برای یک پسر جوان، به اضافه اینکه او به زودی ازدواج می کند.

کیفیت بستر در خواب

چنانچه بینید تختخواب و بستر و بالین باشکوهی دارید، زنی متشخص و مالدار سر راه شما قرار می گیرد.
اگر بستری پاره و مندرس ببینید و در خواب احساس کنید که آن بستر به شما تعلق دارد، نگران بیماری همسر خود باشید. زن یا مرد فرق نمی کند.
 
چنانچه در خواب خود ببینید بستری را می فروشید و یا می سوزانید، از همسر خود جدا می شوید و یا اختلافی شدید بین شما به وجود می آید.
اگر در خواب بستری ببینید و احساس کنید که آن بستر به شما تعلق ندارد و صاحب آن را نمی شناسید، از سوی زنی به شما زیان می رسد.
اگر زنی در خواب ببیند که بستری گشوده است و همسرش در آن بستر خوابیده و یا نشسته، باید نگران هوو باشد. خواب او خبر می دهد که زنی بین او و شوهرش قرار می گیرد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب