ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی انسان است.

چنانکه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند، مردم او را همانطور که هست، خواهند شناخت.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد فاسق را بدی و رسوایی.

زیاد اتفاق می افتد که در خواب خویشتن را برهنه و عریان مشاهده می کنیم. ترس ما از فاش شدن رازی که داریم و یا بیم از رسوایی در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.

اگر در خواب خویشتن را برهنه دیدیم – ولی عورت ما پوشیده بود . از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوایی نمی آورد. اگر در خواب برهنه بودیم، اما لباس پوشیدیم، از رسوایی و بی آبرویی و یا از گزندی در امان می مانیم.

تعبیر لباس پوشیدن در خواب

اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس بپوشاند و یا خودمان لباس بپوشیم، به استعانت کسی از رسوایی و فضاحت نجات می یابیم. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن در خواب این را میگوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبانها بیفتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب