ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

برف در خوابهای ما غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته، ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانیده، آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سرکار نباشند، وقت خود را در خانه و کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هم هست، با این تفاوت که انسان غمگین است و آنگاه خواب برف را می بینید. زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و یا این زمینه چون می خوابد، برف در خواب می بیند.

عموم معبران، برف را در غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را کجا و چگونه ببینیم.

اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید، به نوشته «ابن سیرین» برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد؛ولی اصولا چون ما نسبت به نا آشنایان و خیر و شر آنها بی تفاوت می مانیم، باید بپذیریم که این برف گویای ترس از غم و اندوهی است که در درون خودمان وجود دارد و در روزهای آینده نیز با ما همراه خواهد بود.

اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان برف جمع میکند، خواب او بیان کننده یک غنیمت است؛ اما یک غنیمت غمناک.

غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما می رسد، لذا خواب این را می گوید که سودی نصیبتان می شود که انتظارش را ندارید.

پارو کردن برف در خواب

اگر در خواب خود دیدید که در زمستان برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید، کسالت و غم و اندوه را از خویش می رانید.

اگر دیدید برف را از حیاط و یا کوچه به داخل می برید، غم و اندوه بیهوده ای را می پذیرید که به شما مربوط نیست.

بیرون بردن برف از خانه دورکردن غم خانوادگی است.

از «کرمانی» نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب