ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بخور

تعبیر خواب بخور

تعبیر خواب بخور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم، مگر در سالن های زیبایی که اختصاص به خانمها دارد، یا در بیمارستانها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی. گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می ریزیم. تعبیر اسپند در حرف «الف» نوشته شده است.

ولی به طور کلی این نوع بخور یا دودکردن نشان هر چیز می تواند باشد. یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواه است و تمایل زیاد به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص با خود بیننده خواب است.

ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش چشم بد را زائل می کند، یا چیزی در آتش می نهیم که بخار ایجاد می کند. در خواب این کار می تواند معرف نگرانی باشد. نگرانی از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به ناحق به دست آورده ایم.

تعبیر بخور در خواب خانم ها

چنانچه خانمی در خواب خود ببیند که تبخیر می کند و یا اسفند و کندر و از این قبیل در آتش می افکند و دود و بخارات ایجاد می کند، خواب او می گوید از حسادت بیمناک است. موقعیتی متزلزل و نامطمئن دارد و می ترسد شرایط موجود را از دست او بگیرند.

اگر دختر و پسر جوانی ببینند که بخور می کنند، یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد کند، مورد توجه قرار میگیرند و خودشان نیز به شدت شائق و مایلند که انتخاب شوند. این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند.

در خواب اصولا بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر نیک آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود و یا احساس می کنیم که به مشام می رسد.

تعبیر ابن سیرین در مورد بخور

«ابن سیرین» می گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است. باز هم «ابن سیرین» از « مغربی» نقل می کند که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد، خلاف تعبیر بالاست. یعنی سودی عایدتان نمی شود و تلاش ما بی نتیجه می ماند .

در یک خوابنامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخورکردن گویای خودخواهی بیننده خواب است و اینکه می خواهد مطرح باشد
و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند. این حالت ناخودآگاه است و در بیداری، بیننده به این خودخواهی اعتراف ندارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب