ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بخشیدن

تعبیر خواب بخشیدن

تعبیر خواب بخشیدن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

انسان همیشه از مال و دارایی متعلق به خودش باید ببخشد و بخشش از دارایی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود.
 
مال نیز چیزی است که نوع انسان به آن متکی و دلبسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می توانیم از مال و دارایی خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم، در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ما است، نگرانی و تشویش درباره آنچه که داریم و سالها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ایم.
 
وقتی در عالم خواب می بینیم که مال خود را می بخشیم، بیم از آن داریم که به دارایی تجاوز شود و این حالت به اشکال مختلف در خوابهای ما تجسم می پذیرد.

بذل مال در خواب

وقتی می بینیم مال خود را در راه خیر بذل میکنیم و می بخشیم و یا به اقرباء و خویشان خود می دهیم، نشانه آن است که در روزهای آینده دست به حل مشکلی می زنیم که حل آن با بذل مال امکان پذیر است.
از «ابن سیرین» نقل است که این نوع بخشش در خواب می گوید فرزند خویش را زن می دهیم، یا برای دختر خویش جهیزیه سنگین تدارک می بینیم و او را به خانه شوهر می فرستیم و چنانچه در این شرایط نیستیم، خویشاوندی را از سختی می رهانیم.

بخشیدن مال به دیگران در خواب

چنانچه در خواب ببینیم مال خود را به بیگانه ای می دهیم، تشویش مرگ خود را داریم یا ناخود آگاه نگران این هستیم که دارایی ما با دست نزدیکان و یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود، بهتر این است که بیننده چنین خواب صدقه بدهد و یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند، زیرا به این وسیله اثر خواب از بین می رود.
 
اگر در خواب خود ببینیم که دسته های اسکناس را از جیب و کیف بیرون می آوریم و یا مشت مشت سکه های طلا را به هوا میپاشیم و به دیگران – از آشنا و غریبه – می بخشیم، خواب ما گویای این است که در اعماق روح خویش، چشم به راه حادثه ای هستیم که حدس می زنیم در جریان آن ثروتمند و مالدار می شویم؛ چه که توقعات ناخودآگاه ما به شکل اعمال خودمان در خواب شکل می گیرند.
 
اگر در خواب خود ببینیم کسی که او را نمی شناسیم، به ما چیزی می بخشد، با انسانی بخیل روبرو می شویم.

رابطه بذل به آشنا و آزردگی

اگر در خواب ببینید خودتان به آشنایی یا به کسی که او را می شناسید، چیزی می بخشید، باید بدانید بی تردید آن شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید. این آگاهی شما در خوابتان اینطور شکل می گیرد که با بذل و بخشش می خواهید دل او را به دست آورید. کاری که در بیداری شما همت انجام آن را ندارید. پس درصدد دلجویی از او برآیید و تحقیق کنید چرا از شما آزرده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب