ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بت در خواب هوای نفس است.
 
چنانچه در خواب خود ببینید در بتخانه ای هستید، خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد می باشید و از هوی و هوس پیروی می کنید.
اگر دیدید بتی را برگزیده اید و در مقابل آن سجده میکنید، خوابتان می گوید گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن تبعیت می کنید تا جایی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید.

شکستن بت در خواب

شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهشهای نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید که خویشتن را بیازمایید تا بدانید در مقابل و هوس چقدر ضعیف یا نیرومند و مقاوم هستید. 
 
دیدن بت های متعدد هشداری است به بیننده خواب که خود را از کید و افسون زنان حفظ می کند.

زن و بت

زن همانطور که در ادبیات و شعر «بت» شناخته می شود و به عنوان صنم و بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد؛ در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و چون در خواب بتی را دیدید، هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید.

تعبیر بت در خواب زنان

بت در خواب برای زنان همان چیزهایی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر برمی انگیزد. مثل جواهرات، زیبایی شخصی، فخرفروشی به رقیبان داشتن تجمل و خانه و اتومبیل و زندگی پرشکوه و پر زرق و برق.
چنانچه زنی در خواب خود بت یا بت هایی را دید که به وسیله آنها احاطه شده، باید بداند در زمینه همین مسائل زیاده روی می کند و آینده و سعادت خویش را به بازی می گیرد.
دیدن بت طلایی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای ناپسند شدت یافته و قوت گرفته است.
بت سنگی بی ارزش بودن هدفهای هوس آلوده شما را بازگو می کند. بت سنگی در ضمن استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می نماید که طبعا هرچه هوس قوی تر باشد، مخاطره بیشتر است.
داشتن بت درون خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دوراندیشی است.
برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فسادانگیز تعریف کرده اند که اگر این هم باشد، بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب