ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند، زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی، در خواب دشمن است، اما دشمنی قوی و در بخشنده. دشمنی که شما به هیچ وجه توان رویارویی با او را ندارید، اما همین دشمن، کریم و مهربان و با گذشت است و چنانچه بر شما چیره شود، بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند.

روبرو شدن و جنگیدن با ببر در خواب

اگر در خواب خود ببینید که با ببر روبرو قرار گرفته اید، خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمنی قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی باید بگیرید. 
 
اگر در خواب خود دیدید که با ببر می جنگید، با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید که نتیجه آن قابل پیش بینی است.
 
اگر در خواب ببر به شما حمله کند، مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه اگر از پیش روی او بگریزید، ایمن می شوید، زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید، پیروز میگردید.
 
پوست ببر در عالم خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش به دست می آید. چنانچه در خواب خود ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید، پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سالهای آینده تأمین خواهید یافت.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب