ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب بالا رفتن

تعبیر خواب بالا رفتن

تعبیر خواب بالا رفتن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بالا رفتن بالا رفتن وجوه گوناگون دارد.
 
اگر بالا رفتن و صعود، حالت پرواز داشته باشد، حکم آن را در قسمت «پ» کلمه «پرواز» آمده است. ولی اگر بالا رفتن با وسیله باشد، تعبیر آن متفاوت می شود و آنگاه باید دید از چه بالا می روید؟ آن بالا کجاست که به آنجا می رسید یا نمی رسید؟ و بالاخره چگونه بالا می روید؟
کوه، درخت، بام، پله، نردبان، دیوار و غیره چیزهایی هستند که ما از آنها بالا می رویم. روی هم رفته بالا رفتن اگر موفقیت آمیز باشد، در خواب خوب است. مثلا در خواب می بینید که از دیوار بالا می روید و به بام می رسید و یا از دامنه کوه بالا می روید و به اوج و قله قدم می نهید، این کامروایی است و نشانه آن که هر چه می جویید، می یابید وحاجتی که دارید، برآورده و روا می گردد.
 
درخت در خواب آرزوی ممکن و مشروع است.
دیوار اگر صاف باشد، آرزوی محال و کاری است صعب و دشوار.
پله همانطور که در بیداری و زندگی روزانه ما وسیله ای است برای صعود به بام؛ در خواب نیز به طور کلی تمام امکانات و وسائل که از آنها جهت رسیدن به هدف سود می بریم، به صورت پله و نردبان متجلی می شوند.

تعبیر پله در خواب

اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید، گویای این است که در آینده مشکلاتی روبرو خواهید شد. مثلا در خواب می بینید که با عجله و شتاب می خواهید خودتان را به بام خانه برسانید؛ اما وقتی می خواهید از پلکان بالا بروید، مشاهده میکنید تعداد زیادی کپ سرکه و آبغوره و شیشه های شکم دار محتوی گلاب و عرق بیدمشک و آویشن و از این قبیل ردیف روی پله ها چیده شده است. تعبیر این خواب آسان است و به راحتی می توانید دریابید برای رسیدن به هدف بزرگی که دارید، با موانع و مشکلاتی روبرو می شوید که نمی توانید آنها را نادیده بگیرید و سر راه خود هر چه که هست، لگد کنید و بشکنید و بالا بروید، بلکه باید یک یک کپها و شیشه ها را از روی پله ها بردارید و راه را صاف و هموار کنید تا به مقصود برسید.
 
همه امکانات و وسائل در خواب ما به صورت پله و نردبان متجلی می شوند، ولی بالا رفتن از هر پله ای در خواب خوب نیست.
 
بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است، نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد.
 
بالا رفتن از نردبان لق و شکسته هم خوب نیست. اگر در خواب خود دیدید که از نردبانی نااستوار بالا می روید، خواب شما آشکارا می گوید، زیر پایتان سست است و در اموری که پیش می آید، زمینه محکمی ندارید و احتمالا با عدم توفیق روبرو می شوید.

تعبیر بالا رفتن از پله های سنگی و خشتی

بالا رفتن از پله سنگی خوب است، چه که سنگ در خواب شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است. چنانچه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد، خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و اینکه اگر هم موفق شوید، توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت.
 
پایین آمدن از پله کلا بیماری است و اگر پله ای که از آن فرود می آیید از سنگ زیبا و خوشتراش باشد، نشانی است از تنزل شأن و منزلت و عزت و جاه و مقام شما.
بالا رفتن از پله بی نهایت ممتد، نیز خوب نیست. چنانچه کسی ببیند از پلهای بی نهایت ممتد بالا می رود، پله ای که تا اوج آسمانها ادامه دارد، خواب با میمنت و مبارکی نیست و بیننده این خواب باید از حادثه ای هولناک و مرگبار بیمناک بوده و در روزهای آینده مراقب صحت و سلامت جسم و جان خویش باشد.
 
بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسائلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند.
 
بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبرو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب