ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب بافتن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد، به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد، به آنچه که می بافد، بستگی دارد.
اگر قواره ای پارچه ای بلند و یا فرشی طولانی می بافد، به سفری پرحادثه و زمانگیری می رود و چنانچه لنگه جورابی کوچک و یا چیزی بی اهمیت در دست بافتن  دارد، سفر او کوتاه است.
 
اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از اینکه بافتنی کاموا با میل باشد یا با دستگاه یا ماشین بافتنی؛ خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت برخواهد آمد.

تعبیر بافتن کاموا در خواب

بافتن کاموا برای مردان خوب نیست و چون مردان علی الرسم کاموا نمی بافند، چنانچه در خواب چنین حالتی ببینند، با مشکلاتی مواجه می شوند که گشودن گره آنها به صرف وقت و تدبیر نیاز دارد.
 
«ابن سیرین» نوشته بافتن خصومت است، به خصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته شده ای را می شکافد و یا با قیچی می برد(این بریدن به معنی برش خیاطی نیست).

تعبیر بافتن برای زنان

برای زنان بافتن نیکو است و نوید اینکه کاری مفید انجام می دهند، چه بسا با یک امید و آرزو هم آغوش می شوند.
 
زنان نازا اگر ببینند چیزی می بافند، بسیار امیدبخش و خوب است. خواب آنها می گوید نباید امید بچه دار شدن را از دست بدهند، به خصوص اگر چیزی که می بافند، برای لباس و جامه باشد و از آن بهتر کودکانه باشد.
 
اگر زنی که صاحب شوهر و فرزندان است، ببیند که پارچه، کاموا و یا فرش می بافد؛ نشان آن است که برای رسیدن به آرزوها به صرف وقت محتاج می شود.
 
شکافتن جامه، فرش و یا هر چیز بافته شده دیگر که در عالم خواب احساس می کنید؛ نتیجه کار خودتان است، روبرو قرار گرفتن با مخاطره تعبیر می شود و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانایی با مسائل کنار بیاید.

تعبیر بافتن ابریشم در خواب

بافتن ابریشم نشان خیانت است؛ چه که ابریشم را معبران سنتی و اسلامی جلوه ای از تزویر و نیرنگ دانسته اند و در جمله به کارهایی تعبیر می شود که ظاهری فریبنده و پسندیده دارند، اما فاقد درون و باطن خوب و مقبول هستند.

بافتن پشم در خواب

پشم مال حلال است. پشم گوسفند مالی است مغتنم، در عین حال حلال. پشم شتر میراث است. چنانچه در خواب خود ببینید چیزی از پشم شتر می بافید، میراثی به شما می رسد.
 
اگر در عالم خواب ببینید فرش، جامه، یا پارچه بافته اید و آن چیز بافته شده هر چه که هست، آماده استفاده قرار گرفته خواب شما می گوید عجولانه به سفری موفقیت آمیز می روید. چنانچه آن چیز بافته ناتمام مانده باشد، باز هم سفر شما حتمی است… اما موفقیت مشکوک خواهید داشت.

تعبیر خواب بافندگی

بافندگی نه بصورت تفنن که در بالا گفته شد، بلکه به صورت حرفه نشان از دشمنی با مردم است.
معبران نوشته اند اگر کسی ببیند در خواب بافندگی می کند و این بافتن شغل و حرفه او است، کاری می کند که سبب نارضایی مردم می شود.

تعبیر خواب بافتن با ماشین بافندگی

بافتن با ماشین نیز همین تعبیر را دارد و خواب شما می گوید با طرح و نقشه قبلی کاری انجام می دهید که خلاف عرف و اخلاق می باشد. بهتر این است به انجام آن اقدام نکنید.
 
اگر خانمی ببیند جامه بافته شده ای را می شکافد، با رفتار و اخلاقی که نشان می دهد، موجب بر هم خوردن نظام خانوادگی خود می شود.
 
بافتن با ماشین بافندگی در حالی که آن ماشین صدا ایجاد کند و شما در عالم خواب صدای ماشین بافندگی را تشخیص دهید، نشان سرزنش و شماتت است، از جانب کسانی که عمل شما نارضایی ایشان را برانگیخته است. یعنی کاری میکنید که مردم شما را مسئول می شناسند و سرزنش می کنند.

تعبیر خواب بافتن ریسمان و طناب

بافتن ریسمان و رسن و طناب نیز نشانه سفر است. معبران نوشته اند بافتن و تاییدن رسن و ریسمان تهیه سور و سات سفر می تواند باشد ولی، بیشتر گویای خیال پردازی بیننده خواب است و داشتن آرزوهای بزرگ و محال.
 
روی هم رفته در خواب یافتن برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و لازم است معبر شرایط دیگر خواب را در نظر بگیرد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

چپایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب