ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب بازوبند

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است، ولی برای مردان خوب نیست.

اگر مردی در خواب ببیند، به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته، از ناحیه برادر یا فرزندانش {با توضیحی که راجب بازو داده شد} به او غمی نمی رسد.

بازوبند نقره ای در خواب

اگر ببیند بازوبند نقره ای به بازوی خویش بسته، دختر خودش و یا دختر خواهرش را به خانه بخت می فرستد.

چنانچه کسی در خواب ببیند بازوبند بسته، به طور کلی به نعمت و رفاه می رسد. زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است، اما برای مرد زشت است.

تعبیر شکستن بازوبند در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند که به بازوی راست خویش بازوبند آهنی بسته، از سوی برادرش کمک و مساعدت می شود و اگر در خواب به بازوی چپ خویش بازوبند آهنین داشته باشد، فرزندش او را یاری و مدد خواهد کرد.

چنانچه کسی در خواب ببیند بازوبندی داشته و آن بازوبند شکسته، از سوی برادر و یا فرزندش به او بی محبتی می شود ویا لطمه ای وارد می آید. اگر زنی ببیند بازوبندش شکسته، بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

چپایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب