ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب بازار

تعبیر خواب بازار

تعبیر خواب بازار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کلمه «بازار» عینا در زبان های فرانسه و انگلیسی هست، اما در زندگی آنها وجود ندارد. لذا در مورد بازار چیزی ننوشته اند و تعبیری برای آن ذکر نکرده اند. در این صورت معبران و خوابنامه های غربی را یکجا کنار می گذاریم.
 
در زبان عربی به «بازار»، «سوق» می گویند. معبران عرب و اسلامی در مورد سوق یا بازار چیزهایی نوشته اند که با زندگی امروز ما نمی خواند و مطابقت نمی کند.
 
بازار در خوابهای ما تصویر زنده ای است از زندگی ما، اجتماع و جامعه ای که درون آن به سر می بریم و مثل ماهی در آب شنا می کنیم و دست و پا می زنیم.
«فروید» می گوید که تمام عوامل تشکیل دهنده حیات ما در خوابهایی که می بینیم به صورت سمبل ها ظاهر می شوند. در مورد بازار نیز اگر بپذیریم که به راستی همان جامعه ای است که درون آن به سر می بریم، باید باور داشته باشیم که افراد پیرامون ما در این بازار پر ازدحام و شلوغ گاه به شکل بازرگان، گاه مشتری، گاه رهگذر، گاه خریدار و فروشنده کالا و زمانی هم به صورت خود کالا ظاهر و نمایان می گردند.

تعبیر بازار شلوغ در خواب

اگر در خواب خود ببینید که از معبری ساکت و آرام ناگهان وارد بازاری شلوغ و پرازدحام شدید، مطمئن باشید زندگی شما دستخوش تحول می گردد و در آینده قدم به محیطی خواهید نهاد که شما را نیز به تحرک و فعالیت و هیجان وا می دارد.
هیمن طور است برعکس، یعنی اگر از بازاری شلوغ و پر از جنجال و هیاهو به کوچه و معبری ساکت و آرام وارد شوید؛ خوابتان می گوید به زودی آرامش و سکون خواهید یافت و مجبور نخواهید بود بیش از حد توانایی خویش کار کنید و رنج ببرید.

گم شدن در بازار

اگر در خواب ببینید در بازاری شلوغ گم شده اید، طبعا خوب نیست. زیرا خواب شما می گوید با مشکلی اجتماعی روبرو می شوید که به تنهایی قادر به حل آن نخواهید بود.
 
اگر جوان و مجرد باشید و خود را در بازار زرگرها و جواهرفروشان ببینید، به زودی به حد انتخاب خواهید رسید و بحث ازدواج در زندگیتان مطرح می شود. اگر خود را در بازار کفاش ها دیدید، مسافرتی به شما پیشنهاد می شود.

داستانی در مورد خواب دیدن بازار

مرد سی و پنج، شش ساله ای  که در یک بانک کار می کرد، به هدایت برادر همسرش نزد من آمد و گفت چند شب قبل خواب دیدم که موجب تشویش خاطر و نگرانی من شده است و تعبیر خواست.او گفت:
« در خواب دیدم لخت وعور، حتی بدون ستر عورت، در بازار شلوغی راه می روم و بی هدف این سوی و آن سوی می گردم، بی آنکه بدانم کجا می روم و یا برای خرید چه کالایی به آنجا آمده ام. مردم زیر چشمی به من نگاه می کردند و من عورت خویش را با هر دو دست می پوشاندم و شرمندگی می کشیدم…»
 
به او گفتم:« بازار زندگی است، جامعه است و محیطی است که در آن به سر می بری. لخت بودن تو علت نیست، بلکه معلول احساس نهفته ای است که داری و می کوشی از دیگران پنهان نگه داری. این لخت و عور بودن در خواب واکنش وحشی است که از رسوا شدن داری. من نمیدانم چیست، اما رازی در زندگی تو هست که به شدت از افشا شدن آن بیم داری. این که بی هدف در بازار می گشتی و نمی دانستی چه می خواهی، گویای جهل تو نیست؛ بلکه نمایانگر تجاهل تو است. تو تجاهل می کنی و این هم موید وجود همان راز پنهان می تواند باشد.»
 
او گفت من هیچ رازی ندارم و ناخشنود از نزد من رفت. چندی بعد برادر زنش برای کار دیگری نزد من آمد. سراغ او را گرفتم. گفت حدس شما درست بود. چون شوهرخواهرم را به اتهام تبانی با یکی از مشتریان بانک و سوء استفاده ی غیرقانونی از موقعیت اداری تحت تعقیب قرار دادند و از بانک اخراج کردند.
ملاحظه می کنید که بازار بی تردید اجتماع است و موقعیت ما در بازار همان موقعیتی است که در جامعه خود داریم.

تعبیر بی پولی در بازار

اگر در خواب خود ببینید به بازار آمده و پولی برای خرید همراه نیاورده اید، خوابتان می گوید در آینده نزدیک کاری به شما پیشنهاد می شود که توانایی انجام آن را ندارید و یا در موردی به شدت احساس ناتوانی می کنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

چپایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب