ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

باد انواع و جهات مختلفی دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است.

مجلسی رحمت الله علیه میگوید اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب میشوید.

محمد بن سیرین معتقد است اگر در خواب دیدید باد شما را از جایی به جایی دیگر میبرد، سفری در پیش خواهید داشت که طول آن از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جایی به وسیله ی باد دارد.

تعبیر باد سخت و ملایم در خواب

باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحتی و نعمت و آسایش می باشد.

گرد باد افت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد؛ به طوری که درختان را از جای کنده و شیروانی ها را ویران میکند و به هر عنوان خرابی و ویرانی به وجود می آورد، نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.

گاه میشود که شما چنین باد مهیبی را در خواب میبینید، اما در عالم رویا خویشتن را جایی امن میرسانید و سرپناه میابید؛ به طوری که باد حتی دامن شما را نمیجنباند. این خواب از ضررو زیان به شما خبر میدهد و میگوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود.

اما اگر دیدید که باد شما را در میان گرفت، باید بدانید که خود شما محتملا کانون حادثه قرار خواهید گرفت.

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است، به خصوص اگر در خانه ی خودتان باشید و در خواب خود ببینید که باد میوزد و پرده ی اطاق شما را میلرزاند. این حالت گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه میرسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است.

اگر باد، گرد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.

مجلسی رحمت الله علیه میگوید اگر بادی در خواب دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامان عده ای را میگیرد.

تعبیر باد صبا در خواب

در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش میکند، همان باد صبا یعنی باد صبح گاهی است؛ خبر از چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت را به شما می رساند.

چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید، مطمئن باشید خبری به شما میرسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد و یا حداقل بی تفاودت بودید، خبری خوش دریافت میکنید و اگر از شنیدن صدای باد بیمناک شدید، خبری ناخوشایند به شما میدهند.

در قسمت حرف (آ) کلمه ی آسمان نوشتم که مستقیم به آسمان رفتن خواب نیکویی نیست. همین تعبیر برای باد نیز هست.

اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود همراه برد و شما با اینکه میخواستید مستقر بمانید و یا برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید، خوب نیست و همان تعبیری را دارد که در مورد به آسمان رفتن نوشته شد .

روی هم رفته باد ملایم خوب است.

بادی که با نم بارام و رطوبت همراه باشد، نعمت است.

اگر در خواب خود دیدید که باد تندی میوزد و گرد و غبار بر می انگیزد و شمار برای حقظ چشم خویش پشت به باد میکنید، خوب نیست.

تعبیر خواب باد گرم و سرد 

اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که میوزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد، این باد از یک حادثه ناخوشیند خبر میدهد.

باد بسار سرد هم چنان خوب نیست.

بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است که سلامت و سعادت و نعمت فراوانی بشارت میدهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب