ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب باد رها کردن

تعبیر خواب باد رها کردن

تعبیر خواب باد رها کردن 

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در این مورد به خصوص فقط نوشته ابن سیرین را نقل می کنیم. چون در تحقیقات معبران بزرگ دیگر اثری نیافتم.

امکان این هست که کسی در خواب خویشتن را در چنین موقعیتی ببیند، پس دانستن تعبیر آن بد نیست.

اگر کسی در خواب ببیند که باد رها کرد، چنانکه اطرافیان صدای آن را شنیدند نشان آن است که حرف زشت بر زبان می آورد. این حرف زشت موجب ناخشنودی دیگران می شود. خود بیننده خواب نیز شرمنده می گردد.

اگر کسی در خواب ببیند که باد رها کرد و صدایش را کسی نشنید تاویلی خلاف تأویل گفته شده در بالا دارد.

اگر کسی در خواب ببیند باد رها کرد که بوی ناخوش داشت٬ کاری می کند که مستوجب سرزنش می گردد.

اگر صدا داشت ولی بوی ناخوش نداشت عملی بیهوده را در آخر انجام می دهد.

اگر کسی در خواب احساس کند و ببیند امتلا و سنگینی شکم و معده دارد و با رها کردن باد فراغت حاصل می کند و این عمل او نه بوی ناخوشایند دارد و نه صدایی متوجه کننده، خواب او خبر می دهد که از غمی سنگین فراقت می یابد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب