ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پنج + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب بادیه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بادیه با دو معنا دارد:
یکی به معنای صحراست. دیگری ظرفی است که در آشپزخانه ها مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می‌ریزند.
در مورد نخست به کلمه بیابان مراجعه کنیم اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ:
 
معبران کهن بادیه و پیاله و کاسه و این نوع ظروف را که در قسمت طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت دادند.. بخصوص در مورد بادی و پیاله نوشته‌اند کنیزک.
 
امروز کنیزک نداریم و حتی موجودی انسانی به نام کنیزک را نمی شناسیم و جز نامی از آن در کتاب ها نوشته اند، اطلاعاتی در مورد کنیزک نداریم به طور کلی پیاله و بادیه به خانم خانه برمی‌گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود.

بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر عاطفی و اخلاقی با او داریم.

چنانچه بادیه ای نو و شسته و تمیز در دست داشته باشیم، گویای این است که روابط مرد و زن خانه بر مبنای استواری قرار دارد.
چنانچه پادیه کثیف و نشسته بود این را می‌گوید که این نقار و کدورت پیش می آید.
 
چنانچه بیننده خواب جوان و مجرد باشد، شستن پیاله نیکو است و نشان‌دهنده این است که زنی در زندگی او ظاهر می شود که خانه دار و کدبانو باشد.
اگر این خواب را دختر جوان ببیند باز هم خوب است. زیرا به شخصیت خودش برمی‌گردد و تمایلات نهفته ای او را نشان می دهد چنین دختری شائق تشکیل یک زندگی خانوادگی خوب است و در خود این آمادگی را می‌بیند که مردی را خوشبخت کند.

نصیبی که از زندگی خانوادگی میبریم به اندازه بادیه مشخص می شود.

بادیه کوچک، سهم اندک و بادیه بزرگ، سهم بیشتر ما را نشان می دهد. بادیه شکسته، غم است و اندوهی که در محیط خانواده پیش می آید بادیه پر، توفیق است و بادیه خالی، بی نصیبی می باشد.
 
چنان چه در خواب بادیه های از نقره داشتید، کسی در محدوده خانه درصدد فریب شما بر می آید.
بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است.
بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این علایق و روابط را بیان می‌کند و به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم .

داشتن تعداد زیادی بادیه تعدد کدبانو را نشان نمی دهد، بلکه مبین وسعت توانایی زن خانه است.

نوشته اند که اگر بادیه را به عمد به زمین بزنید، بشکنید و یا دور بیندازید، زن خود را طلاق میدهید.
اگر زنی این خواب را ببیند، زن دیگری بین او وشوهرش اختلاف به وجود می آورد. شکستن و دور افکندن بادیه گویا این نفرتی است که از آن زن مجهول دارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب