ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب بادگیر

تعبیر خواب بادگیر

تعبیر خواب بادگیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بادگیر وسیله‌ای است برای انتقال هوا ی داخل ساختمان به خارج و برعکس.
این وسیله که در قدیم در ابنیه مناطق گرم و خشک کارسازی و فواید بسیاری داشت، امروز جای خود را به کولر داده است. اما هنوز در استان‌های یزد و کرمان و بسیاری از نقاط دیگر بادگیرها دیده می شوند و انواع آن باقی مانده اند.
بادگیر چون در زندگی امروز ما نقشی ندارد، کمتر در خواب دیده می‌شود. اما این دلیل نیست که ما آن را مهمل بگذاریم و بگذریم.

کلاً با دیدن بادگیر نشان کدورت و کسالت خاطر بیننده خواب از محیط خانه و خانواده است.

اگر در خواب ببینید زیر بادگیر نشسته اید، انتظار فرج و گشایش امور را دارید.
 
اگر شنیدید که بادگیر صدا می کند و شما از صدای آن احساس فرح و انبساط می‌کنید، کسانی هستند که درباره شما و کارهای شما به نیکی یاد می‌کنند و اگر از شنیدن صدای بادگیر دلتنگ شدید، تعبیر برعکس است.
 
اگر دیدید بالای بادگیر نشسته اید و دیگران شما را می بینند، در کاری که پیش دارید توفیق حاصل می‌کنید و ممتاز می‌شوید.
 
از بادگیر سقوط کردن و به درون ساختمان و یا سرداب رفتن خوب نیست؛ چون خبر از سقوط اجتماعی بیننده خواب می دهد.
 
چنان چه در خواب ببینید زیر بادگیر نشسته اید و با کسی که روی بام و بالای بادگیر ایستاده حرف می زنید، موردی پیش می آید که احتمال موفقیت برای شما زیاد است.
 
اگر دیدید بالای بادگیر هستید و با شخصی در ساختمان از طریق بادگیر صحبت می کنید تعبیر بر عکس می تواند باشد.
 

مشاهده بادگیر ویران در خواب بد نیست.

ولی اگر در خواب حس کردید بادگیر به شما تعلق دارد و و یران شده، شهرت و آوازه خود را از دست می دهید و نام نیک شما به مخاطره می افتد.

 
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب