ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بادکنک یا بالن

تعبیر خواب بادکنک یا بالن

تعبیر خواب بادکنک یا بالن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر بادکنک بزرگ و یا مشابه یک بالن بود به تعبیر کاریست که بزرگ می نماید و شما در خود توانایی انجام آن را ندارید.

 چنانکه در خواب چنین بالن را به شما دادند، کاری به عظمت و بزرگی آن به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در خود غرق کند و فرو برد.

تعبیر خواب پرواز با بالن و بادکنک

چنانچه به وسیله آن بالن از زمین بلند شدید و به هوا رفتید به شما می گوید از واقعیات زندگی دور می‌شوید و تکیه گاهی را از دست می‌دهید مگر اینکه نقطه اتکا قابل اطمینان یابد.

 اگر در سبد بالن ایستاده باشید، عشقی سر راه شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است.

تعبیر خواب بالن در خواب دختر جوان

اگر دختر جوانی را ببینید که با بالن پرواز میکند با مردی شوهر می کنید که در شهری دور از محل اقامت تان خانه دارد.

تعبیر خواب رفتن به دوردست ها با بالن 

اگر با بالون به دور دست های آسمان رفتید که زمین زیر پایتان محو شد و شما همچنان به طور عمود بالا می رفتید به هیچ وجه خوب نیست.  { به پرواز در حرف پ نگاه کنید.}

تعبیر خواب ترکیدن بالن

اگر بیننده خواب ببیند که سوار بر بالن است ولی بالون ناگاه ترکید، همچنان نیکو نیست و شایسته آن است که بیننده خواب چندی مراقب خود باشد و از ایجاد برخوردهای تند و خشن خودداری کند.

تعبیر خواب بادکنک کوچک

اگر بادکنک کوچک بود و ترکید، بیننده خواب یکی از انگیزه های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد.

برای دختران و پسران جوان بیهودگی اولین عشقیست که مواجه می شوند.

اگر بالنی را در حال پرواز در آسمان دیدید که مردم به تماشا ایستاده اند، هیجانی عمومی به وجود می آید که امید بخش است.

روی هم رفته دیدن بالن بد نیست.

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب